Amos

Amos  (betekent "drager van lasten") was een schaapherder en moerbeikweker uit Tekoa, enkele mijlen ten zuiden van Jeruzalem. Hij werd door de Heer geroepen om als profeet op te treden tegen het godsdienstige en zedelijke verval in het rijk Israël in de tijd van koning Jerobeam II, dus omstreeks 750 v.Chr. De hogepriester Amazia stuurde hem weg uit het heiligdom in Bethel. (7:10v). Het meest bekend is de oordeelsaankondiging uit Amos 5. Hij was vooral in het noordelijk deel van Israël actief.