Mattheüs

Mattheüs (Yahweh's geschenk), dezelfde als Levi, de zoon van Alpheüs (Lukas 5:27) de tollenaar die Yeshua als discipel riep (Math. 9:9). Het boek is daarmee gedateerd op het midden van de eerste eeuw. Het is één van de 3 synoptische evangeliën. Met "synoptisch" wordt bedoeld dat de teksten van Mattheüs, Marcus en Lukas min of meer parallel naast elkaar gelezen kunnen worden. Mattheüs is een Joods evangelie geworteld in de profetieën van het eerste testament, omtrent de komst van de Messias-Koning en Zijn Koninkrijk. Dit boek heeft veel meer verwijzingen naar het OT dan de andere evangeliën, vooral om aan te tonen dat Yeshua de in het OT aangekondigde Messias is.