To translate this website in different languages click here.

Genesis

Genesis betekent "wording". De Hebreeuwse naam is Bereshit בְּרֵאשִׁית en dat betekent "in begin". Deze titel is ontleend aan het eerste woord in de Bijbel:

In het begin (Bereshit בְּרֵאשִׁית) schiep God de hemel en de aarde.

Genesis vertelt ons over Gods Schepping: het ontstaan van onze aarde. Het vertelt hoe het mis ging op aarde, maar biedt ook een Uitweg aan het verderf dat gaat komen.  Die redding is gelegen in dat Zaad (met een hoofdletter: Jezus/Yeshua). Genesis bevat verder versleutelde profetieën die betrekking hebben op de eindtijd. Het is een boek voor alle tijden.

De ROOD gemerkte links hebben betrekking op het Bijbelgedeelte (Parasha) dat in de lopende week wordt bestudeerd. 


Genesis 0

Genesis 1:3 Er zij licht

Genesis 1 en 2 de wereldprofetie geprofeteerd in het scheppingsverhaal

Genesis 2: 5-17 Adam en de bomen in de Hof van Eden

Genesis 3 - de Zondeval

Genesis 4,5 Kaïn en Abel

Genesis 6 en 7 de Ark - Zondvloed

Genesis 8 en 9 - De Zondvloed (2)

Genesis 10 - Het nageslacht van Noach

Genesis 11 - de torenbouw van Babel

Genesis 12 - Roeping van Abram - Verblijf in Egypte

Genesis 13 - Abram en Lot scheiden van elkaar

Genesis 14 - Abram verslaat koningen en wordt gezegend door Melchizedek

Genesis 15 - Belofte en verbond

Genesis 16 - Hagar en Ismaël 

Genesis 17 Abram & Saraï krijgen nieuwe naam, verbond bezegeld met besnijdenis

Genesis 18 - Bezoek voor Abraham

Genesis 19 Sodom & Gomorra - Moab & Ammon

Genesis 20 en 21 - Abraham, Abimelech, Izak en Ismaël

Genesis 22 - het offer van Abraham

Genesis 23 - Dood en begrafenis van Sara

Genesis 24 - Izaäk en Rebekka (Rivka)   

Genesis 25: 1-18 nageslacht Abrahams zonen; Abraham sterft.

Genesis 25 - Jakob en Ezau

Genesis 25:19-28:9 - Tora Toldot

Genesis 28 - Jacob in Bethel - zijn naam - inleiding tot Vayeitzei

Genesis 29 en 30

Genesis 31 - Jacob en Laban

Genesis 31, 32 - Jacob trekt bij Laban weg

Genesis 32 - Jacobs worsteling

Genesis 33 - 36 terug naar Kanaän   

Genesis 37 - Jozef verkocht naar Egypte

Genesis 38 - Juda en Tamar

Genesis 39 en 40 - Jozef als slaaf en gevangene

Genesis 41 - De Farao droomt

Genesis 42 - Jozef beproeft zijn broers

Genesis 43 en 44 tm vers 17 - Voor de tweede keer naar Egypte

Genesis 44:18 - 47:27 Jozef maakt zich bekend aan zijn broers

Genesis 45 Vayigash - Hij kwam nader

Genesis 49:8-9 van Adam tot Jozef

Genesis 47:28 - 50:26 Zegeningen - sterven Jacob en Jozef

Genesis 49:1 - 50:26 Zegeningen uit de hemel en een slang op de weg

Genesis overzicht

Ga naar: inleiding/index - hoofdstuk: 0 - 1 - 1/2 - 2 - 3 - 4/5 - 6/7 - 8/9 - 1011 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20/21 - 22 - 23 - 24 - 25A - 25B - 25-28C - 26/27 - 28 - 29/30 - 31 - 32 - 33-36 - 37 - 38 - 39/40 - 41 - 42 - 43  - 44-47  44 - 44/47 -  45 - 46/47 - 49 - 47/50 - 49/50 Overzicht