English &bother languages: click here!

Genesis 0

We gaan weer beginnen met Genesis!

In het eerste hoofdstuk staan al zoveel aanwijzingen naar de Messias Yeshua. Ik zal er enkele uithalen:

 

In Genesis 1:1 herkennen we meteen de Messias. Het eerste Bijbelwoord is בְּרֵאשִׁית be-reshiet, dat vertaald is als “in het begin”. Maar het Hebreeuws geeft ook een andere mogelijkheid tot vertalen, namelijk “met de Eersteling” schiep God de hemel en de aarde. Dat komt overeen met wat Joh. 1 over Yeshua als het Woord zegt:

 

1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Dit was in het begin bij God.

3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

 

In die eerste zin komt ook het Hebreeuwse tussenvoegsel “et” אֵת voor. Dat bestaat uit de letters alef en tav, de eerste en laatste letter van het alfabet. Yeshua de Messias is de eerste en de laatste" (Openbaring 22:13)

 

In Genesis 6:8 lezen we over de slang = Nagash. De slang is als vertegenwoordiger van satan de tegenvoeter van de Messias . Maar de getalswaarde van beiden is 358, waarmee uitgedrukt wordt dat de slang in plaats van de Messias Yeshua wil komen.

 

We zijn naar Gods beeld geschapen. Beeld = צֶלֶם tzelem

Genesis 1:26-27 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld ( צֶלֶם tzelem);, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! 27 En God schiep de mens naar Zijn beeld ( צֶלֶם tzelem); naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Dat woord beeld “tzelem” is verwant aan foto of fotokopie. En dat komt heel mooi overeen met hoe Yeshua beschreven wordt in Hebr. 1:3.

Het beeld van God in de mens is aangetast door de zonde. Maar bij Yeshua was het volkomen en wij zullen worden als Hij.

Hebr. 1:3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de AFDRUK van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.

Aan Hem gelijk:

1 Joh.3: 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

De Schepping gaat nog verder, want als wij aan Hem gelijk zullen zijn, zijn we een nieuwe schepping.

2 Korinthe 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Ida