English & other languages: click here!

Vervulde profetieën van Jeremia

Jarenlang heeft Jeremia de oordelen van God aangekondigd. Men wilde het niet horen. Hij werd genegeerd, uitgelachen, gevangen genomen en met de dood bedreigd. Toch bad hij voor het volk en moedigde hen aan zich te bekeren, zodat God het oordeel af zou wenden. Ze luisterden liever naar de valse profeten, die hen voorspoed en zegeningen beloofden en waarbij ze hun wereldse levensstijl konden behouden. Men bleef zondigen, terwijl men zichzelf wijs maakte dat ze wel goed leefden. Toen het oordeel kwam, gebeurde dat precies zoals Jeremia het had geprofeteerd.

 

Alle profetieën  van Jeremia kwamen uit:

 

 

. God zei dat er een ramp uit het noorden zou komen (Jeremia 1 ; Jeremia14, Jeremia4:6, Jeremia6:22, Jeremia13:20).

· God zei dat een vreemde natie, waarvan men de taal niet kent, zou aanvallen (Jeremia 5:15).

· God zei dat Jeruzalem omsingeld en belegerd zou worden (Jeremia 4:17, Jeremia6:3, Jeremia6:6).

· God zei dat er hongersnood in het land zou komen (Jeremia 14:1-6, Jeremia14:16-18, Jeremia18:21).

· God zei dat het hele land verwoest zou worden (Jeremia 25:11).

· God zei dat naties en koninkrijken zouden worden afgebroken (Jeremia 1:10).

· God zei dat de dood de stad zou binnenkomen (Jeremia 9:21, Jeremia15:7-9, Jeremia18:21).

· God zei dat vijandige koningen in de poorten van Jeruzalem zouden zitten (Jeremia 1:15).

· God zei dat de stad zou worden verbrand (Jeremia 21:10 ,  Jeremia21:14 , Jeremia 32:29, Jeremia34:2, Jeremia34:22, Jeremia37:8, Jeremia38:18, Jeremia38:23).

· God zei dat de mensen in ballingschap zouden worden gevoerd (Jeremia 10:17-18 , Jeremia 13:17-19,  Jeremia15:14, Jeremia17:4).

 

 

 overgenomen uit de studie Jeremia 39 - Jeruzalem ingenomen.

 

Ida