To translate this website in different languages click here.

Profetie

 

Geboren uit een maagd

Geboren in Bethlehem

Kindermoord

Vlucht naar Egypte

Johannes in de woestijn

Voorbode

Op ezel naar Jeruzalem

Verwerpen

Verraden voor 30 munten

Geld in de tempel geworpen

Geld voor de pottenbakker

Bespuwd, geslagen

Exact jaar van sterven

Gedood door kruisiging

Azijn drinken

Kleren verdobbeld

Geen been gebroken

Doorstoken

Gedood om onze zonden

Begraven bij rijke

Opstanding uit de dood

 

 

plaats in O.T.

 

Jesaja 7:14

Micha 5:1

Jeremia 31:15

Hosea 11:1 

Jesaja 40:3

Maleachi 3:1

Zacharia 9:9

Psalm 118:22

Zacharia 11:12

Zacharia 11:13

Zacharia 11:13

Jesaja 50:6

Daniël 9:25-26

Psalm 22:15

Psalm 69:22

Psalm 22:19

Numeri 9:12

Jesaja 53:5-9

Jesaja 53:5-9

Jesaja 53:9

Psalm 16:10

Jaartal v. Chr.

 

  720

  720

  600

  730

  710

  430

  520

1000

  520

  520

  520

  710

  550

1000

1000

1000

1440

  710

  710

  710 

1000

vervulling N.T.

 

Mattheüs 1:18-25

Mattheüs 2: 1-6

Mattheüs 2:16-18

Mattheüs 2:15

Mattheüs 3:3

Mattheüs 11:10

Mattheüs 21:4-9

Mattheüs 21:42

Mattheüs 26:15

Mattheüs 27:5

Mattheüs 27:7-10

Mattheüs 26:67; 27:26

Lukas 19:37-44

Mattheüs 27:33-50

Mattheüs 27:34

Johannes 19:23,24

Johannes 19:36

Johannes 19:34,37

1 Petrus 2:22-25

Mattheüs 27:57-60

Johannes 19:39-42

Bron: Moderne wetenschap en de Bijbel. De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit. Drs. Ben Hobrink

Jur