Handelingen der Apostelen

De "Handelingen der Apostelen", het boek dat in het Vernieuwde Testament op de vier evangeliën volgt, is geschreven en opgedragen aan Theofilus. Het behandelt hoofdzakelijk het werk van slechts 2 apostelen, n.l. Petrus en Paulus en beschrijft het vervolg op de handelingen van  Yeshua de Messias  en het ontstaan van de gemeente als het "Lichaam van Christus". Door de Heilige Geest van Pinksteren (Shavuot) breidt het zich uit vanuit Jeruzalem, tot heel Judea, Samaria en de einden der aarde. (1:8) In het eerste deel, de hoofdstukken 1-12 worden de handelingen van Petrus omschreven en in het tweede deel, 13-28 gaat het om de bediening van apostel Paulus. 

De schrijver Lukas zegt in het eerste vers van dit boek dat hij zich bezig houdt met 'alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen'.