To translate this website to different languages click here

Handelingen 10 het laken van Petrus

In leviticus 11 gaat het over reine en onreine dieren. In de tijd dat de kerk los van Israël kwam te staan werden ook deze wetten van God ten onrechte los gelaten en men gebruikte het visioen van Petrus, uit Handelingen 10 om dat te rechtvaardigen. Maar dat is een volkomen misplaatste interpretatie die goed paste in ons comfortabel bestaan.

In het volgende artikel wordt dit heel duidelijk uitgelegd.

 

Handelingen 10 - Het laken van Petrus
SLACHT EN EET
God heeft aan Petrus laten zien dat we voortaan ook de onreine dieren kunnen eten. Dit is wat ik christenen hoor roepen als het gaat om onreine dieren. Maar is dat inderdaad wat God aan Petrus leerde? Is het inderdaad zo dat de onreine dieren nu ook rein zijn. Laten we deze teksten eens goed bekijken.


Petrus naar de heidenen
In Caesarea woont een centurio, een heiden, Cornelius genaamd. Hij vereerde God en was een vroom man. In een visioen krijgt hij de opdracht om een paar van zijn mannen naar Joppe te sturen om daar Petrus te halen. De volgende dag is Petrus op het dak om te bidden. Hij kreeg honger en in een visioen ziet hij een groot linnen laken. En op dat laken stonden alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van hemel. Er staan zowel onreine als reine dieren op. En Petrus hoort een stem zeggen "Slacht en eet". Petrus antwoord: "Beslist niet Heere, want ik heb nooit iets gegeten dat onheilig of onrein is." En de stem zei: "Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden."


Onheilig - onrein
En dit is precies waar de christenen de mist in gaan. Ze lezen niet goed en kennen de context onvoldoende. Op het laken stonden allerlei dieren. Petrus had met gemak een kalf, geit of een duif kunnen pakken, slachten en eten. Maar waarom deed hij dat niet?
Let op het onderscheid dat Petrus maakt. Hij gebruikt onheilig en onrein. Dat Petrus nog nooit iets gegeten heeft dat onrein is, is niet zo moeilijk voor te stellen. Maar wat is onheilig? En waarom zegt God "wat ik gereinigd hebt, mag u niet voor onheilig houden"? Heeft God de onreine dieren rein verklaard? Nee! Dus daar kan het niet mee te maken hebben. Het moet dus iets te maken hebben met de reine dieren.

De Joden maken scheiding. Scheiding tussen rein en onrein, scheiden tussen melk en vlees, tussen Jood en niet-jood, tussen verschillende stoffen etc. Petrus was hier in opgegroeid en God moest Petrus vrij maken van het idee dat de niet-joden onheilig waren. Een Jood wordt niet onheilig als hij bij een heiden binnen komt. De reine dieren worden niet onheilig als ze in aanraking komen met onreine dieren. Dat is de betekenis van het visioen en dit ook de uitleg die Petrus er zelf aan geeft.


Petrus uitleg van de betekenis 
Handelingen 10:28
En hij zei tegen hen: U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen.

Petrus laat ons zien dat de bedoeling van het visioen is dat God hem heeft laten zien dat hij de heidenen niet als onheilig of onrein mag beschouwen. Deze scheidsmuur is door Messias weggevallen en zij zijn aangenomen door God. De redding is er voor alle volken. Het visioen leert ons in ieder gevalniet dat onreine dieren nu gegeten mogen worden.

 

Laten we als christenen onze onreine gewoonten afleggen. Onreine dieren zijn niet om te eten. De eerste gemeente begreep dit heel goed en nergens in het Nieuwe Testament lezen we dan ook dat onreine dieren nu rein zijn. Er zijn teksten die dit lijken te suggereren, maar bij nadere bestudering is dit allerminst het geval.

http://slaapkerkjeslaap.blogspot.nl/…/het-kleed-van-petrus.…

Ida