To translate this website in different languages click here.

Genezing: Yeshua onze Geneesheer

"Want Ik, de Here, ben uw Heelmeester…" (Exodus 15:26b)

"Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden…" (Jesaja 53:3-5)

De farmaceutische industrie heeft de macht verkregen over de artsen en apotheken en velen schrijven de patiënten medicijnen voor die ze min of meer móeten voorschrijven, omdat ze geestelijk gebonden zijn. Als je arts wordt leg je een eed af . Zo was het ook vaak in de kerken:  eerst iets beloven en ondertekenen en dan mocht je de kansel op. Dat kun je toch moeilijk roeping noemen. Daarmee kun je in de problemen komen als je tot andere inzichten komt, want de geestelijke strijd stopt niet voor de deur van dominees of artsen. De mens laat zich een slavenjuk opleggen! 

Vele artsen kunnen zich niet vinden in de politieke maatregelen inzake Corona. Het is de politiek met de noodwet (grondwet buiten werking) die ook hen onmondig maakt als beroepsgroep. Gelukkig is de man of vrouw die weet dat Yeshua de ultieme Geneesheer is. De strijd is geestelijk en de occulte wereld zal vele 'genezende' krachten en wonderen in de eindtijd doen. De mensen zullen het beest in verwondering achterna lopen. Openbaring 13:3

 

Nu zie je steeds meer doktersposten en ieder zal zich in de groep van collega's politiek correct opstellen, want anders verlies je misschien je baan. Hoe veilig is de patient dan nog bij de dokter? De regels staan straks boven de mens. Yeshua zei dat de Sabbat voor de mens was (Markus 2:27), maar de Schriftgeleerden en farizeeën keerden de boel om. En zo werkt satan op allerlei gebied. Hij ontneemt je de vrijheid en doet dat onder het mom van helpen. Maar met die hulp kom je van de wal in de sloot en eindig je met de dood.

Mijn huisarts, waar ik al jaren mijn vertrouwen in stel, gaat ook fuseren met een huisartsengroep. Zo levert een ieder zijn zelfstandigheid stukje bij beetje in en conformeert zich steeds meer aan de regels, die van bovenaf opgelegd worden. Het is een geestelijke strijd en velen willen dat niet zien en menen nog een zelfstandige koers in je beroep te kunnen varen. In ieder geval wil men overleven. Dat wil een ieder van nature.

Maar elke roeiboot heeft bij wijze van spreken al AI (kunstmatige intelligentie) en de mens is ook nagenoeg zo ver dat er geen privé meer zal zijn. 

Allen dienstbaar gemaakt aan het koninkrijk van de duisternis. Ook mensen met een academische graad.

Hitler kreeg het ook voor elkaar om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen. En  wat waren de mensen blij met hun führer. Zo zal het ook met de antichrist zijn.

De werkelijke strijd speelt zich af in de hemelse gewesten en we gaan de verdrukking in. Kennis is goed als het in vrijheid en in openheid gebracht kan worden, maar niet als je gebonden bent aan allerlei politieke regels. Dan moet je slechts uitvoeren. En de meesten weten dat DIT DE TOEKOMST WORDT.

Zelf ben ik vroeger regelmatig in landen geweest met een dictatuur en ik weet hoe angstig de mensen daar waren. En de angst wordt er hier ook flink ingepompt met de zogeheten "pandemie corona". De politieke PR, gesteund door de media, draait op volle toeren. Maar de wereld zal niet doordraaien, het wordt niet meer zoals het eens was. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Maar wie leest nog de Bijbel? Laat staan wie vraagt nog naar de Heelmeester Yeshua haMashiach?

We zien toch wereldwijd uit naar een sterke politieke en charasmatische man?    ....... en die komt!

Maar Yeshua komt om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen en dan zal er pas gerechtigheid en vrede zijn.

De artseneed in Nederland

In Nederland is de artseneed in 2003 herzien. Zie hieronder. De slotzin is:  "Dat beloof ik of zo waarlijk helpe mij God almachtig." Gekozen is voor de algemene formulering ‘God’, waarbij studenten afhankelijk van hun geloofsovertuiging de naam van hun eigen God in gedachten kunnen invullen 

Jur