Openbaring

OPENBARING VAN YESHUA DE GEZALFDE 

AAN JOHANNES

 

Het boek Openbaring is geschreven door ‘Johannes’ (Openb. 1:1, 4 en 9 en Openb. 22:8). Dit is de apostel Johannes. Hij wordt in het evangelie van Johannes ‘de discipel welken Jezus liefhad’ genoemd (zie Joh. 13:23, Joh. 19:26, Joh. 20:2 en Joh. 21:7 en 20). Volgens buitenbijbelse informatie werkte de apostel Johannes de laatste tientallen jaren van zijn leven in Éfeze. Johannes beseft dat hij een goddelijke openbaring opschrijft (Openb. 1:11 en 19). Hij schrijft met hetzelfde gezag als de profeten van het Oude Testament (Openb. 22:6-10), wat past bij een apostel. Johannes schrijft de Openbaring aan zeven gemeenten in verschillende steden in KleinAzië (Openb. 1:4 en 11, Openb. 2-3, 5 en 6). De naam "Openbaring" is een vertaling van het Griekse woord 'apokalypsis'. Dit woord betekent letterlijk 'onthulling'. De verheerlijkte Yeshua onthult aan Johannes de dingen die spoedig moeten geschieden (1:1) 

De visioenen in Openbaring hebben veel overeenkomsten met de visioenen van de profeten Daniël, Ezechiël en Zacharia.