English & other languages: click here!

Leviticus

De titel Leviticus betekent: ''met betrekking tot de Levieten" . De Hebreeuwse titel is "wayiqra וַיִּקְרָא" het geen betekent: "en Hij riep". Het is afgeleid van het eerste vers van het boek Leviticus:

Leviticus 1:1 De HEERE riep (wayiqra וַיִּקְרָא) Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting.

De inhoud van Leviticus is evenals de andere boeken van de Tora geschreven door de hand van Mozes. Hij schreef op wat YAHWEH tot hem sprak. We vinden  meer dan vijftig voorbeelden waarin de tekst zoiets zegt als: "De HERE sprak tot indexMozes" (Leviticus 1: 1; 4: 1; 5:14; 6: 1). Het Nieuwe Testament verwijst ook naar Mozes als de auteur van Leviticus (Matteüs 8: 4; Lucas 2:22; Hebreeën 8: 5).
Het boek bevat voorschriften, wetten en verordeningen. Het begrip "heiligheid" speelt een grote rol in dit deel van de Tora.