Parasha Shemini - index


Overzicht

Parasha Shemini beschrijft een indrukwekkend begin van de offerdienst in de tabernakel op de achtste (shemini) dag, na de zeven dagen van wijding van Aäron en zijn zonen. (Leviticus 9 ). Maar dan sterven Nadabv en Abihu omdat ze ongeoorloofd vuur brengen (Leviticus 10 ).

Mozes en Aäron krijgen ook instructies welke dieren volgens Gods gebod rein en onrein zijn  (Leviticus 11 ). Deze geboden  zijn bedoeld om Israël apart te zetten als een volk dat heilig is voor God:

“Want Ik ben de HEER, uw God: heilig uzelf daarom en wees heilig, want ik ben heilig” ( Leviticus 11:44 ).

In de Profeten lezen we een overeenkomstige geschiedenis, waarbij iemand gedood werd omdat hij geen rekening hield met de voorschriften om om te gaan met de heilige dingen van God. Het gebeurde toen koning David de verbondsark naar Jeruzalem liet brengen. Uzzia raakte met goede bedoelingen de verbondsark aan om deze voor vallen te behoeden. Maar aanraken was niet toegestaan. De ark had niet op deze manier vervoerd mogen worden.


 Parasha Shemini

פָּרָשָׁה שִּׁמְִיִנִ

Leviticus 9:1-11:47

2 Samuël 6:1-7:17

Hebreeën 7:1-19

  Shemeni שִּׁמְִיִנִי  = achtste

Het gebeurde op de achtste dag dat Mozes Aäron en zijn zonen bij zich riep, met de oudsten van Israël.

Leviticus 9:1