English & other languages: click here!

Leviticus 11 - Reine en onreine dieren

We behandelen nu een onderwerp dat in de kerkelijke wereld meestal  niet aan de orde komt. Men vindt de voedselwetten achterhaald voor de gelovigen van vandaag. Het wordt door moderne theologen gezien als uitsluitend  een bevel aan het Israël van lang geleden. Voedselwetten werden gegeven aan een onwetend Israël dat nog niet de kennis had van de moderne voedselwetenschap. In feite gaat het hier om een leer van demonen die zelf onrein zijn.

Men ziet het als een wet die voor de Joden bestemd was en na Jezus komst is afgeschaft. Klinkt dat niet al absurd? Ik denk dat dit een zeer belangrijk onderwerp is, aangezien het  ons welzijn in vrijwel elk gebied van ons leven beïnvloedt. We moeten nu beslissen of ons eetpatroon onder invloed van cultureel bepaalde voorschriften staat of dat we het door onze Schepper laten bepalen.

Degenen die leren dat Gods voedingsinstructies zijn afgeschaft gebruiken daarvoor teksten als Markus 7:19 waar in sommige vertalingen staat (NBG), dat Jezus alle spijzen rein verklaarde! In de oorspronkelijke tekst in de Griekse taal staat dit er helemaal niet. Dit is gewoon een weergave die de vertalers zelf gekozen hebben en waarin zij hun mening weergegeven hebben, als zou de Here Jezus dit gezegd hebben. Dit kun je controleren als je de letterlijke vertaling, zoals de Statenvertaling die geeft, leest. Hier staat: “Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen.” (Marcus 7:19) Zoals je ziet komen de woorden “Jezus verklaarde” hierin niet voor. Letterlijk staat er in het Grieks: “Markus 7:19 Want het komt niet in zijn hart maar in zijn buik en gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd."HSV

Handelingen 10, het laken van Petrus met al die dieren, wordt ook gebruikt om de voedselwetten te ontkrachten. Hierover hebben we een apart artikel  geschreven.

Het boek Vayikra (Leviticus) hoofdstuk 11 definieert duidelijk, wat rein is om te eten en wat niet. Het woord voor voedsel en het werkwoord  “eten” zijn in het Hebreeuws dezelfde woorden. Het woord voor voedsel is okel  אֹכָל en de wortel van dit woord is akal, אָכַל wat het werkwoord is voor "eten". Waarom is dat? Omdat alleen datgene wat  je kunt eten "voedsel" wordt  genoemd. In Bijbelse taal, volgens Leviticus 11, is een karbonaadje bijvoorbeeld GEEN voedsel. Het Hebreeuws kent ook wel een algemener woord voor voedsel: hazan הזן , maar dat wordt in Leviticus 11 niet gebruikt.

Het is hier, in Vayikra, dat er precies voor ons wordt gedefinieerd wat voedsel is. De dingen die we in onze mond moeten stoppen om te eten, worden voedsel genoemd. In dit hoofdstuk wordt ons veertien keer verteld wat voor ons ONREIN is. Dat wordt dan ook GEEN voedsel genoemd. Wat mag NIET gegeten worden: Een RAT is geen voedsel voor jou. Een ADELAAR is geen voedsel voor ons. Een KAT is geen voedsel voor ons. Een VARKEN is geen voedsel voor ons.

  Ze zijn onrein voor jou en mij. Een varken is niet onrein voor een ander varken. Een varken is niet onrein voor een hongerige beer. Het is op zichzelf niet onrein. Het is alleen onrein voor de mens, zoals  staat geschreven. Lees dit hoofdstuk meerdere keren. Voedsel, zoals gedefinieerd door God, is datgene wat we kunnen eten. Dus dingen die we in onze mond kunnen stoppen om te eten, zijn al door God gedefinieerd.

De Farizeeën plaatsen het ritueel van het wassen van de handen boven de geboden van God. Ze vonden dat Yeshua's discipelen dit ritueel verwaarloosden. Ze bereidden een ​​maaltijd met verontreinigde handen, wat op zijn beurt de maaltijd zou verontreinigen. Yeshua geeft hen een basiscursus anatomie. Hij herinnert hen eraan dat wat ze ook in hun mond stoppen, hen niet zal verontreinigen. Want wat stoppen ze in hun mond? VOEDSEL! Wanneer voedsel wordt gegeten, worden de voedingsstoffen en essentiële vitamines afgescheiden van wat niet verteerbaar is. Deze voedingsstoffen komen in de bloedbaan terecht en worden naar de cellen gedistribueerd om ons lichaam leven en groei te geven. De rest van het voedsel wordt dan naar de “uitlaat” gestuurd. (Laten we daar maar niet op ingaan.) Dus voedsel dat niet ritueel rein is, verontreinigt je niet, want ons spijsverteringskanaal is ontworpen om voedsel te zuiveren. Ons spijsverteringskanaal is echter niet ontworpen om dingen te zuiveren die geen voedsel zijn.  

Hoe komt men erbij te zeggen dat Yeshua leert dat hij nu alle onreine dingen gereinigd heeft!  De zonde is de wereld niet uit! Yeshua leert dat het niet het ritueel van het wassen van de handen is dat een mens verontreinigt, maar eerder datgene wat uit hun hart komt voor verontreiniging zorgt. Voedsel gaat niet naar het hart, maar naar de maag en wordt gescheiden door het spijsverteringskanaal. Zie over dit onderwerp  ook dit artikel.

Er zijn vele redenen te bedenken waarom God bepaalde dingen onrein verklaart. Maar de vraag is of wij dat wel kunnen en mogen beredeneren. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Als we Hem liefhebben is het geen bezwaar om uit de comfortzone van deze wereld te stappen en God te gehoorzamen. We zullen hierdoor gezegend zijn.  

Zie het overzicht van reine en onreine dieren, naar aanleiding van Leviticus 11.

Dit is een bewerking van een artikel van Brad Scott.

Ida