To translate this page into different languages, click here!

Amalek is nog altijd springlevend

Dinsdagavond, 16 februari 2021 hield het Jeugdjournaal een kinderpersconferentie over de coronamaatregelen met premier Rutte en coronaminister De Jonge. In de zaal zaten acht kinderen die vragen stelden aan het tweetal.

Tijdens de persconferentie deed De Jonge een aantal aantal opzienbarende uitspraken, 

Deze uitspraken bleken niet juist te zijn. Arts Jolette Blind besloot actie te ondernemen en heeft aangifte gedaan van integriteitsschending door de minister. “Ik vind het stuitend en schadelijk dat kinderen angst aangejaagd wordt en een verantwoordelijkheidsgevoel aangepraat wordt voor de gezondheid van hun ouders en grootouders. Hiermee horen zij niet belast te worden.”

Onjuist

De Jonge zei onder andere dat ‘veel mensen maar een beetje ziek worden van corona’. Blind: “Dat is onjuist. Weinig mensen worden een beetje ziek van corona, en veel mensen merken helemaal niet eens dat ze corona hebben.”

De CDA’er zei ook dat ‘we maatregelen moeten nemen, omdat anders alle vaders en moeders en alle opa’s en oma’s ziek worden, en een flink deel van hen in het ziekenhuis belandt’. “Dat is een onwaarheid,” stelt de arts. “Slechts heel weinig mensen worden ziek, namelijk 2%, en een klein deel daarvan komt in het ziekenhuis, namelijk minder dan de helft daarvan.”

Misdaad tegen de menselijkheid

Wat de kinderen nu aangedaan wordt, heet in de jeugdpsychiatrie parentificatie en is schadelijk voor de ontwikkeling, aldus Blind. “Dat de regering dit doet, acht ik een misdaad tegen de kinderen en tegen de menselijkheid.” Ze eist rectificatie. Parentificatie houdt kortweg in dat een kind veel te vroeg de rol van volwassene op zich heeft genomen op emotioneel en sociaal gebied.

De arts ontvangt veel steunbetuigingen. Zo zegt oud-verpleegkundige Marga Bult: “Ik ondersteun uw brief/mail van harte.” Programmamaker Flavio Pasquino reageert: “Benieuwd wat deze klacht teweeg gaat brengen, want hij klopt als een bus.”

Tot zover het bericht van de arts Jolette Blind.

Het is de leugengeest.

Kinderen kun je laten geloven in Sinterklaas, maar vele volwassenen blijkbaar ook. Kijk maar in de geschiedenis. Het is goed om even weer beelden van het derde Duitse Rijk te zien.

……Morgen zal het toch weer beter gaan…….

Maar het werd oorlog. En nu is nog dezelfde geestelijke strijd van Genesis 3 vers 15.

 

Genesis 3:15 NBG51

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

 

Het zal uitlopen op de antichrist en de mensen zullen opnieuw het beest achternalopen, zegt de Schrift. Er is echt niks nieuws onder de zon. Het waren toen en het zijn nu de vervelende profeten die het ware evangelie van gerechtigheid brengen en het anders beweren dan de leiders zeggen.

 

Dergelijke profeten willen ze niet in het politiek en religieus verziekt Babel. Zij hebben hun eigen leugenprofeten. Maar een profeet stond en staat alleen, kwam alleen en sprak enkel Gods Woord. Paulus keek de mensen niet naar de ogen, maar daardoor had hij ook vele vijanden en Yeshua houdt dat ons ook voor.

 

Paulus zag op de gemeente opdat ze zich niet lieten misleiden en verleiden door satan. Want wie geen rekening houdt met Gods geboden leeft uit begeerte en wil niet dienen, maar heersen. We hebben nu dus ook heersers en als ze eenmaal de macht hebben zullen hun vleiende woorden snel veranderen in dictaten. En dat is de taal van een dictator.

 

De oorlog was over maar de geestelijke strijd niet. We dachten na de oorlog weer gewoon de draad van vroeger op te pakken, in plaats van ons door Gods Woord te laten onderwijzen over de eigenlijke strijd die op aarde gaande is. Amalek is springlevend en de strijd zal van geslacht tot geslacht zijn. Ook in onze tijd. Laten we onze positie bepalen in die strijd, die bepalend is voor onze eeuwige toekomst.

 

Amalek komt ons op allerlei manieren tegen in die strijd. Maar God zegt in Zijn Woord:

 

Deuteronomium 25:17-19 Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok: hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was; en hij vreesde God niet. Als de HEERE, uw God, u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zó zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet!

 

Maar Ismaël, Ezau en Amalek geven de strijd niet op. En zeker niet de machten die achter hen staan. Nu zijn we op weg naar de grote finale, want het gaat nu om Jeruzalem, de stad van God. En Ismaël, Ezau en Amalek treden aan voor de laatste strijd. Het wordt ons op diverse plaatsen beschreven in de Bijbel. Israël zal zelfs in grote benauwdheid komen, zo zien we in Zacharia. 14. Maar dan komt de Messias, de Koning van Israël. Zacharia 14 zegt dat de Here zal strijden voor Israël als in de dagen van weleer. Weer zal het een oorlog des Heren zijn. Maar nu definitief. Want de Here is de Overwinnaar. En de zegen, de grote zegen zal voor Israël zijn. In Numeri. 24:20 lezen we dat Amalek de eerste der volken zal zijn, maar zijn einde zal ondergang zijn. Amalek is een type van het kwaad van de wereld en satan is de overste van deze wereld. Dan komen we weer uit bij de strijd die in de Hof van Eden begon, de strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad.

Zie deze video

Jur