English or other languages: click here!

Samuël

De geschiedenis uit de tijd van Samuel is uit profetisch oogpunt belangrijk door wat er verteld wordt over de vestiging van Israëls Koninkrijk onder David.

Deze gebeurtenissen zijn een voorafschaduwing van de komst van Israëls Koninkrijk  in het Vrederijk en de komst van Israëls echte Koning (verg. Num. 24:17-19 en 1 Sam. 2:10) en de vestiging van het Koninkrijk onder de Messias (Hand. 1:6).

De boeken van Samuel gelden als enige van de mooiste historische geschriften in de literatuur.  De geschiedenis speelt zich af rondom de plek waar de tabernakel stond: Silo. 

Plaatje: de jonge Samuel wordt door Hanna bij de priester Eli gebracht, in wiens tegenwoordigheid ze om dit kind had gebeden.