Romeinen

De oorspronkelijke Hebreeuwse naam van Paulus is Sha'ul. Hij was een in Tarsus geboren Jood. Voor de vergriekste naam Paulus wordt in de Bijbel geen aanwijzing gevonden. Deze brief heeft Paulus waarschijnlijk in Korinthe geschreven als voorbereiding op zijn reis naar Rome, waar hij nog niet eerder geweest was, Er bestond al een gemeente in Christus in Rome. De brief aan de Romeinen is de voornaamste en meest invloedrijke van alle brieven van Paulus. De brief wijst erop, hoe de verloren, hulpeloze mensheid verlossing kan vinden in Yeshua en wat de verlossing inhoudt. Alles concentreert zich op het kruis van Yeshua, als de enige hoop voor de mensheid.