English & other languages: click here!

Parasha Vayiqra- index


VAYIKRA

Leviticus 1:1-6:7

Jesaja 43:21 - 44:23

   Hebreeën 10:1-18

Vayikra  וַיִּקְרָא = en Hij riep

 

De HEERE riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting

Leviticus 1:1


Kort overzicht

Tot nu toe is de Sinaï de locatie geweest waar God zowel met Mozes communiceerde als instructies gaf. Hier in Parasha Vayikra gaan we van de Sinaï naar de Tabernakel.

In het laatste deel van Exodus lag de nadruk grotendeels op de voorbereidingen voor de bouw van de Misjkan (Tabernakel). Nu de bouw voltooid is, verschuift de focus naar de regels, voorschriften en activiteiten die binnen de Misjkan zouden plaatsvinden; dat wil zeggen, de juiste procedures voor hoe iemand tot God kan naderen en op welke basis. Dus in alle opzichten is Vayikra een boek van aanbidding dat beschrijft hoe de mensen voor God moeten komen en op welke manier. Er worden gedetailleerde instructies gegeven over de verschillende soorten offers die moeten worden gebracht, aangezien deze het centrale element van alle aanbidding zouden vormen. Het offersysteem als geheel is ontworpen als een manier om God te eren en te aanbidden in het licht van Zijn genade, bij het verschaffen van toegang tot Zijn aanwezigheid.
Bron