Eglish & other languages: click here!

Parasha Tazria - index


De parashah van deze week begint met een kort hoofdstuk over de status van een Israëlische moeder na de bevalling, de
basis instructies voor besnijdenis en de geboden voor haar reiniging. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de geboorte van een jongetje of een meisje. In hoofdstuk 13  geeft YAHWEH instructies over melaatsheid. Melaatsheid is een onreinheid tengevolge van zonde. Het kan zowel bij mensen als in huizen of kleding voorkomen. De genezing kan, net zo als de vergeving van zonden, slechts door God zelf worden bewerkstelligd. 


Parasha Tazria

פרשת תַזְרִיעַ

Leviticus 12:1-13:59

2 Koningen 4:42 - 5:19

Lukas 7:18-35

Tazria תַזְרִיעַ = zij draagt zaad

Leviticus 12:2 Spreek tot de Israëlieten en zeg: Wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is zij zeven dagen onrein. 

 


B'RIT CHADASHAH

(NIEUWE TESTAMENT)

 

Lukas 7:18-35 Johannes de Doper