Leviticus 20 Wees heilig want Ik ben heilig

Het gedeelte uit Leviticus dat we deze week lezen gaat ook over het heilig zijn.

Al die geboden in Leviticus 20 die betrekking hebben op een rein leven op het gebied van de seksualiteit staan ingeklemd tussen deze twee verzen:

Leviticus 20:7-8 Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God.

Houd Mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de HEERE, Die u heiligt.

lijst van geboden die betrekking hebben op huwelijk en seksualiteit

Leviticus 20:26 U moet heilig voor Mij zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig. Ik heb u van de volken afgezonderd om van Mij te zijn.

 

Gods Woord leert ons dat heiligheid een kenmerk moet zijn van Gods volk. Lees bijvoorbeeld

Hebreeën. 12:9,10: En verder, wij hadden onze aardse vaders, die ons tuchtigden, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht getuchtigd, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid.

 

God verlangt ernaar dat wij deel krijgen aan zijn heiligheid in Jezus/Yeshua. In vers 14 voegt de briefschrijver toe:

 

Jaag naar vrede met alle mensen, en heiligheid, zonder welke niemand de Heer zal zien .

 

Een doel in ons leven is dus te jagen naar heiligheid. Om dit te bereiken, moeten we jagen naar vrede met alle mensen voor zover dat in ons vermogen ligt. Een vrede overigens die niet ten koste mag gaan van de waarheid, want dat zou ons onheilig maken. De Hebreeënschrijver waarschuwt ons ernstig dat we de Heer niet zullen zien, tenzij we deel krijgen aan zijn heiligheid.

Een tweede tekst die Gods verlangen naar heiligheid voor zijn kinderen laat zien is

 

1 Thessalonicenzen 4:3: Want dit is de wil van God: uw heiliging.

 

Maar wat is precies heiliging?

Heiliging betekent heilig worden. Vers 4 van 1 Thessalonicenzengaat verder:

…en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid.

Dit aspect komt ook heel duidelijk naar voren in Leviticus 18. Juist op seksueel gebied gaat er zoveel mis. Dit is een terrein dat door satan bij uitstek wordt gebruikt om de mensen te verleiden tot een onheilig leven. God heeft de seksualiteit uitsluitend gegeven voor het huwelijk tussen man en vrouw. En zelfs binnen het huwelijk kan er onreinheid plaatsvinden.

 

Waarom is het nodig dat gelovigen zouden moeten weten hoe ze hun lichaam in een staat van heiligheid moeten bewaren? Het antwoord ligt in een combinatie van twee bijbelgedeelten:

 

De Allerhoogste woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn (Handelingen 7:48)

en:

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? (1 Korinthe 6:19).

God heeft op aarde een tempel waarin Hij wil wonen. Die tempel is niet met handen gemaakt, maar is het lichaam van de geheiligde gelovige. Daarom is het zo belangrijk dat we ons lichaam in een reine conditie houden zodat God erin kan wonen.

Door het werk van Yeshua op aarde, door zijn lijden, sterven en opstanding, heeft Hij de weg geopend voor mensen om door God geheiligd te worden om deel uit te maken van zijn heilige, hemelse Koninkrijk.

 

"maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Yeshua de Messias en door de Geest van onze God...." (1 Korintiërs 6:11)