DE VERVULLING VAN LEVITICUS 23!

De cyclus van jaarlijkse feesten vormt niet alleen een chiastische structuur, maar als de tabel 90 graden tegen de klok in werd gedraaid en je lijnen zou trekken van de verschillende onderdelen, zou je een exacte voorstelling van een menora hebben! De menorah is de zevenarmige kandelaar, die voortdurend in de tempel, in de heilige plaats, moest blijven branden. Licht in de Schrift is vaak representatief voor de waarheid, of voor het getuigenis! Yeshua zei dat Hij het Licht van de Wereld is ( Joh.8:12), en alleen in en met Hem zijn we het Licht in de wereld, als een stad op een berg, die van een afstand gezien kan worden.

Matt. 5:14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 

Omdat de jaarlijkse feestdagen dus een beeld vormen van de menora, schijnt dat licht als een getuige in de wereld. De hogepriester moest ervoor zorgen dat de menora in de tabernakel brandend bleef. Zo zorgt onze hemelse Hogepriester dat het Licht van de feesten een voortdurende verwijzing is naar de Troon der Verzoening (het verzoendeksel is een beeld daarvan).

HET PESACHFEEST getuigt van het Paaslam, dat op deze dag werd gekruisigd en zijn bloed vergoot voor onze zonden, opdat de engel des doods ons voorbij zou gaan.

HET FEEST VAN DE ONGEZUURDE BRODEN getuigt ervan dat onze zonden verzoend zijn door het bloed van Messias Yeshua. Daarom reinigen we onze levens van zonde, wat uitgebeeld wordt door zuurdesem en gist, en houden we onze levens vrij van zonden.

HET FEEST VAN DE EERSTELINGEN getuigt van de opstanding uit de dood van Yeshua onze Messias, die opgestaan is uit de dood. Die Zelf het beweegoffer werd voor Gods troon.

HET WEKENFEEST of PINKSTEREN getuigt dat de Thora, dwz Gods Woord en Gods Geest één zijn. Dat we de Geest nodig hebben om in de Thora te wandelen, en dat we de Thora nodig hebben om door de Geest te wandelen. Dat we door de Thora en de Geest moeten leven en bewegen terwijl we wachten op de komst van Yeshua, onze Bruidegom. ( Zoals de lentefeesten werden vervuld in Messias Yeshua).  En met de omertelling leven we vanaf het feest van de Eersteling toe naar dit Wekenfeest. Het is een oogstfeest, waarop het graanoffer wordt gebracht. Maar in het vernieuwde verbond is het ook geestelijk een feest van eerstelingen uit de mensen. De twee broden die als beweegoffer aan God worden aangeboden zijn nu met zuurdesem gebakken. Het ongezuurde brood beeldde Yeshua uit die smetteloos, zonder zonde was. Deze broden laten de verloste gelovigen zien waarbij de zonde (zuurdesem) onwerkbaar is geworden door de heiliging (bakproces) met Gods Woord en Geest.

HET FEEST VAN DE BAZUINEN die VERZOENING aankondigen, verklaart profetisch dat Yeshua weer terugkeert, en dat we eveneens zullen worden opgewekt uit de dood zoals Hij werd opgewekt, bij Zijn komst.

HET LOOFHUTTENFEEST verkondigt profetisch dat Yeshua terugkeert als een Bruidegom voor Zijn Bruid - Zijn volk - en dat hij bij zijn terugkeer bij ons zal wonen en wij met Hem ( de herfstfeesten en de tweede komst ).

HET FEEST VAN DE 8STE DAG verkondigt profetisch dat we de eeuwigheid met YHWH zullen doorbrengen.