Parasha Acharei Mot


Leviticus 17:11 Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.

Het middelpunt van Parshat Acharei Mot is het ritueel van Jom Kipoer en de dienst ( avodah ) van de hogepriester ( kohen hagadol ) op die dag. De dienst moest jaarlijks worden verricht en er werd verzoening ( kapparah ) gedaan voor Aäron zelf als hogepriester, voor het hele priesterschap (de kohanim ) en voor de hele gemeente van Israël (16:17). Het bloed van stieren en geiten werd naar het Heilige der Heiligen ( Kodesh Hakodashim ) gebracht om voor de ark te worden gesprenkeld. 

Alleen Aäron en zijn opvolger, hogepriesters, mochten Kodesh Hakodashim binnengaan en deze toegang was beperkt tot één keer per jaar, op Jom Kipoer (16:34). Om deze reden is Jom Kipoer de heiligste dag van het jaar. 

Ook al is er vandaag de dag geen tempel in Jeruzalem, als we in geloof tot God komen en vertrouwen op het verzoenende offer van de Messias, kunnen we over Yeshua zeggen: “Hoe voortreffelijk is onze Hogepriester, die Zichzelf offerde en Zijn bloed beschikbaar stelde voor de redding van Zijn volk!” .  


PARASHA ACHAREI MOT 

= NA DE DOOD  אַחֲרֵי מוֺת

Leviticus 16:1-18:30;

Amos 9:7-15;

Ezechiël 22:1-16;

1 Korinthe 6:9-20

 

ACHAREI MOT = na de dood

Leviticus 16:1 De HEERE sprak tot Mozes na de dood אַחֲרֵי מוֺת

van de twee zonen van Aäron, toen zij voor het aangezicht van de HEERE waren genaderd en gestorven waren.