To translate this website in different languages click here.

Genesis 1: 3 er zij Licht

Er zij Licht…. Het LICHT van de Wereld

"Door taalverschillen is het mogelijk dat bepaalde boodschappen in de bijbel verkeerd geïnterpreteerd worden. Dit is ook het geval met het begrip licht.

Als we in het Nederlands zeggen: “Abraham is oud”, dan zegt men in het Hebreeuws: “Abraham oud”. Dat kleine koppelwoordje “is” kunnen we in het Nederlands niet missen. Wat blijkt nu? Overal waar in het Hebreeuws het werkwoord הָיָה “hajah” (zijn) wordt gebruikt, wordt dit vertaald met het woordje “is” of een andere vorm van het werkwoord “zijn”. Maar het werkwoord הָיָה “hajah” is niets minder dan het werkwoord waarvan de Naam van God: YHWH יהוה is afgeleid en dit betekent “geschieden, aanwezig zijn”.

Wat kunnen we dan stellen? Dat waar in onze vertaling God sprak: “Er zij licht" er in werkelijkheid staat “Er geschiede licht”. “Er zij” kun je vervangen door "Er is", het  is een vervoeging van het werkwoord “zijn” of van de Godsnaam. Dan krijg je "Er Gode licht".

Wanneer sprak Hij deze woorden? Op de eerste dag! Wanneer schiep Hij het licht van zon, maan en sterren? Pas op de vierde dag! Dus welk licht sprak Hij tot aanschijn op deze eerste dag? Zichzelf!

In Openbaring 22:5 zien we ook dit gegeven terug wanneer er staat dat het licht van de zon niet meer nodig is omdat Hijzelf ons verlicht. Hoe geweldig is Hij!"

(tot zover een citaat uit een nieuwsbrief van Shomron, Israël)

Vanaf het allereerste begin was er een LICHT. God schiep dat LICHT niet, zoals die andere dingen. Een begrijpelijke vraag is: “wat is de Bron van dat Licht? Dat licht is toch de zon? En de zon werd pas op de vierde dag geschapen.” Toch was er vanaf het eerste begin LICHT!

Vanaf het allereerste begin was er een LICHT. Het antwoord op die vraag vinden we in Johannes 1:

Johannes 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

  1. Dit was in het begin bij God.
  2. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
  3. In het Woord was het leven en het leven WAS HET LICHT van de mensen.
  4. En HET LICHT schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.
  5. Dit was HET WAARACHTIGE LICHT, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.
  6. Hij was in de wereld en DE WERELD IS DOOR HEM ONTSTAAN en de wereld heeft Hem niet gekend.

    YESHUA WAS HET LICHT, HIJ WAS DE SCHEPPER VAN DE WERELD!

 

in Psalm 72:17 lees je een vertaling die helaas niet klopt. Een in Israël woonachtige Messiaanse Jood zei me: “jouw Bijbel zegt:

'ZIJN NAAM ZAL VOOR EEUWIG BLIJVEN'.........  maar Zijn Naam was er vóór de zon en de mensen zullen in Hem gezegend worden en alle naties zullen door Hem gezegend worden

Er staat לִפְנֵי-שֶׁמֶשׁ “lifné shemesh” en de echte betekenis is: “vóór de zon.” De Messias was er al vóór dat de zon geschapen was. Wat bijzonder hè? God zei als het ware: “Mijn Geliefde Zoon, stap binnen, schijn je licht en laat er licht zijn”.

Helaas gebeurde er in Genesis 3 iets verschrikkelijks: DE ZONDEVAL.  De mens koos ervoor om satan te erkennen en het Licht werd verduisterd.

Voordat de zon was geschapen werd alles nieuw. Maar eens draait de HEER het Licht uit. De zon is weg, de maan is weg, de sterren zijn verdwenen. Hij maakt alles nieuw. Is er dan geen Licht in de wereld?

Er zal licht zijn! Niet meer van de zon, de maan of de sterren, maar het LICHT van de MESSIAS. Het licht dat schijnt is het licht van de wereld. Dat betekent het: “IK BEN HET LICHT VAN DE WERELD”.

Niet het licht van zon, maan en sterren, maar het LICHT van de Messias. Zijn schijnsel is het Licht van de wereld. Dat betekent de zin “IK BEN HET LICHT VAN DE WERELD.”

Johannes 8:12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Ida