Ga naar hoofdstuk: inleiding/index - 1/2  -3/4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9/10 - 11/12 - 13 -13/14 - 14/15 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  - 20a - 20/22

22-25 - 23/24 - 25 - 25-30 - 26 -  27 - 28/29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35/36  

English: click here!

Numeri 23 en Numeri 24 de spreuken van Bileam

Onderstaand overzicht heeft een centrale as, niet omdat het een chiastische structuur is, maar de centrale as vormt het midden tussen de zegeningen en de vervloekingen die daarna komen.  Die centrale boodschap is dat Yeshua, de 'ster uit Jacob'  zal komen, met Wie al de zegeningen en vervloekingen hun vervulling krijgen.  Hij de Vredevorst van Israël bezit de scepter en bepaalt wie er ten onder gaan,  zodat het Vrederijk ook met recht een rijk van Vrede zal zijn.  De scepter heeft te maken met Zijn koningschap, Zijn heerschappij. 

In Genesis 49:10 lezen wij van de zegen, die Jakob uitspreekt over Juda: "De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen".

In de spreuk van Bileam wordt de eerste komst van Christus gekoppeld aan Zijn wederkomst. De ‘ster uit Jakob’ wijst vooral op Zijn komst al meer dan 2000 jaar geleden. De scepter, die oprijst uit Israël, bepaalt ons vooral bij Zijn autoriteit als Koning, waarbij de spreuken van Bileam hun vervulling zullen krijgen. 

Opmerkingen:

in Numeri 24:17c  staat:
……hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle ZONEN VAN SETH vernietigen.

Dat is best merkwaardig, want Yeshua werd uit de nakomelingen van Seth geboren. Ook van Seth’s  zoon Enos wordt vermeld dat men de Naam van Jahweh begon aan te roepen.

Seth is echter ook de benaming van de Egyptische god van de chaos. De afgod Seth werd gezien als de god van de woestijn, chaos, onvruchtbaarheid, van stof en kale grond en als een vijand van de mens. Het zou hier dus kunnen gaan om degenen die deze god aanbaden.

 De Kittiërs die met schepen komen (vers 24) worden ook in Daniël 11 genoemd. Hiermee blijken de Romeinen bedoeld te worden. Hoe dat zit is te lezen bij de studie over Daniël 11.

 

Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen.

Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

                                                                                                        Openbaring 22:16

Ida