English & other languages: click here!

Parasha Shelach Lecha


De parasja van deze week is: Shelach lecha. Dat betekent Zend voor u. Dat is het woord van YAHWEH aan zijn dienaar Mozes.  Mozes moest mannen zenden om het land Kanaän te verkennen. Het land dat Hij aan de kinderen Israëls zal geven.  De profeet Ezechiël zegt in 20:6: Op die dag heb Ik (Yahweh) Mijn hand voor hen opgeheven om hen uit het land Egypte te leiden naar een land dat Ik voor hen uitgezocht had, een land dat overvloeit van melk en honing. Het is een sieraad onder de landen.

God heeft het land al uitgezocht. Waarom moeten zij dan toch gaan verkennen?

Het antwoord zit verpakt in het gebruik van het Hebreeuwse woord voor verkennen (toer תוּר). Het waren geen spionnen maar verkenners.  Mozes moest uit elke stam mannen uitzenden om uit te gaan zien wat God voor hen had uitgezocht. Zij moesten gaan bekijken of het werkelijk zo was zoals God had gezegd: een land dat vloeit van melk en honing. Zodat het volk vol blijdschap, dankbaarheid en enthousiasme het land zou binnengaan en veroveren.  Toen ze terugkwamen spraken tien van hen 'de wijsheid van de wereld' en niet de wijsheid van God. Alleen Jozua en Kaleb spraken hun vertrouwen uit op Gods hulp.


Parasha Shelach lecha

                   = zend voor uzelf

Numeri 13:1 – 15:41

Jozua 2:1-24

Hebreeën 3:7 – 4:11

 

Shelach lecha  שְׁלַח-לְךָ

NUMERI - BEMIDBAR  -בְּמִדְבַּר

13:1-2a: De HEERE sprak tot Mozes:

Stuur (of zend) (שְׁלַח shelach) mannen voor u uit om (Lecha  לְךָ ) het land Kanaän te verkennen