English & other languages: click here!

Deuteronomium 29:29 de geheime dingen

Deut. 29:29 De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen.

Het rechtssysteem op aarde is verantwoordelijk voor het straffen van misdaden. De rechters in een rechtbank van de Thora-wet, zoals een “beit din” of het “Sanhedrin”, zijn verantwoordelijk voor het straffen van overtredingen van de Thora. Maar wat gebeurt er wanneer de zonden van de overtreder geheim blijven? Ontsnapt de zondaar aan de straf zolang hij zijn zonde verbergt? De traditionele uitleg  van Deuteronomium 29:29 verklaart: "De [straf van] de verborgen dingen behoort de HERE onze God toe, maar de [straf van] de geopenbaarde dingen behoren voor eeuwig aan ons en aan onze zonen toe."

 

Deze uitleg van Deuteronomium 29:29 is weliswaar de beste zin in de context, maar de woorden hebben ook betekenis  op andere niveaus. God heeft enkele dingen aan ons geopenbaard. Hij heeft ons een glimp van enkele zaken doen opvangen. Sommige dingen zijn voor ons verborgen gebleven. Er zijn heel veel onderwerpen waarvan  we niet begrijpen wat de Schrift ons wil zeggen.  We blijven maar gissen naar wat achter de grens van onze waarneming ligt.

 

Wat is de beloning van de rechtvaardigen en de straf van de slechteriken na het graf? Wat is het karakter van God? Hoe kan Hij worden gepeild en uitgelegd? Wat is het karakter van de Messias? Hoe associëren wij Zijn goddelijkheid met Zijn menselijkheid? Hoe gaan we om met het probleem van het kwaad? Wat is de rol van de Tegenstander en hoe is  zijn aanwezigheid te verenigen met de soevereiniteit van God? Hoe komt het dat God zijn volk kiest en hen tegelijkertijd de keus geeft? Hoe zal de eeuw zijn climax bereiken, en wanneer zal de Messias terugkeren?

Deze en soortgelijke zaken hebben altijd grote belangstelling van Bijbelstudenten. Gezonde geesten en zielen zijn van nature nieuwsgierig en geneigd om deze mysteries te doorgronden.  De Schriften bieden inzichten in al deze zaken, maar we kijken ernaar als iemand die in een vage spiegel kijkt. Wij kennen gedeeltelijk en begrijpen gedeeltelijk, omdat deze zaken de geheime dingen zijn die de HEERE toebehoren.

Ironisch genoeg zijn zaken die wezenlijk onherkenbaar en ongrijpbaar zijn, de dingen die ons  van elkaar verwijderen en het diepst verdelen. 

Verschillen van mening en interpretatie van theologische kwesties bepalen de grenzen tussen de ene sekte en de andere, tussen de ene denominatie en de andere, tussen de ene gemeente en de andere, tussen de ene broeder en de andere.

Deze verschillen gaan vaak over vermoedens - dingen afgeleid uit de Schrift maar uiteindelijk onbeantwoord gebleven. Wanneer we proberen ons de geheime dingen van de HEER toe te eigenen, merken we dat ze door onze handen glijden en ons gebroken en verdeeld achterlaten. We kunnen geen  fundament voor eenheid creëren als eenheid afhangt van het definiëren van het ondefinieerbare.

Mozes gaf ons een ander fundament voor eenheid. Hij zei: "De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen." Met andere woorden, wij zijn verantwoordelijk voor wat expliciet aan ons is geopenbaard, en dat is "alle woorden van deze Tora." De geboden van de Tora bieden een meer solide fundament voor eenheid dan welke theologische speculatie ook. Hoewel we misschien verschillende theorieën over de eindtijd hebben, hebben we allemaal duidelijke geboden om vandaag te houden.

Hoewel we misschien verschillende verklaringen hebben voor de godheid van de Messias, hebben we allemaal de zekere verplichting om acht te slaan op Zijn geboden. We zouden moeten leren om de geheime dingen van de HEER te laten rusten en onze energie te besteden aan het bereiken van datgene wat duidelijk is onthuld.

(dit artikel zat in mijn computer, herkomst onbekend) 

PS Mijn referentiekader is niet alleen de Tora, maar de hele Bijbel.

Ida