Parasha Vayakhel


Parasha Vayakhel

Exodus 35:1- 38:20

1 Kon. 7:13-26 en 40-50

Hebreeën 9:1-11

Vayakhel: וַיַּקְהֵל  = en (hij: Mozes) vergaderde (liet bijeenkomen)
Exodus 35:1 Toen liet Mozes heel de gemeenschap van de Israëlieten bijeenkomen en hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die de HEERE geboden heeft om ze te doen:Tora Exodus 35:1-38:20 

35:1-3. Sabbatswetten
35:4-36:7. Heffingen en ambachtslieden voor de tabernakel.
Bazaleël en Aholiab, de voornaamste ambachtslieden, werden weer uitgekozen en de hun door God geschonken telenten opnieuw genoemd, 35:30-35.
36:8:39:43 De bouw van de tabernakel.
Deze hoofdstukken geven een opsomming van het materieel en de aankleding van de tabernakel, zoals
verme


Haftara; 1 Koningen 7:13-26 en 40-50

Behalve de tempel bouwde Salomo zijn paleis en dienstvertrekken, 7:1-51.
Het doel van de twee pilaren Jachin en Boaz, 7-21, is onzeker, maar W.F. Albright meent dat de hoge wierookstandaards waren met olievaten op de top, die dienden om de voorgrond van de tempel te verlichten.

 

Nieuwe Testament : Hebreeën 9: 1-11

De voorbeeldfunctie van het oude verbond als type.
1-5. De bepalingen voor het heiligdom onder het oude verbond. De bediening van de priesters (Levi)
onder de Mozaïsche wet wordt beschreven in relatie tot de meubelstukken in de tabernakel. De
buitenste ruimt (het Heilige) wordt in 2 beschreven, de binnenste ruimte (het Heilige der Heiligen) in 3-5.

Jur & Ida