English & other languages: click here!

Johannes 19:19-22 INRI

Op veel afbeeldingen staat boven het hoofd van de gekruisigde Zoon van God de afkorting INRI. De letters INRI vormen de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van Jezus:

Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum

INRI

(Jezus van Nazareth, koning der Joden).


Wat zegt de Bijbel hierover?

 

Joh. 19:19 En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN.
20 Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het HEBREEUWS, in het Grieks en in het Latijn.


21 De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden.
22 Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.

De Bijbel vermeldt dus als eerste taal waarin dit geschreven was: het Hebreeuws. Pilatus zorgde er bewust voor dat Yeshua de titel "Koning der Joden" kreeg, die Hem toekomt. Als we naar de Hebreeuwse vertaling van deze woorden kijken zien we in plaats van het acroniem INRI de Naam van YHWH. Het was onze God die aan het kruis hing.

Hij die aard en hemel schiep en de mensen op aarde, liet Zich kruisigen door Zijn schepselen om hen te redden en uit de duisternis te voeren naar Zijn LICHT, van de dood naar het LEVEN. YESHUA = God redt!

zie ook deze pagina