To translate this page into different languages, click here!

Richteren 5 het Lied van Debora

Te zingen op de traditionele wijs van Psalm 2.

                                                                                 Richteren 5 - Het Lied van Debora

 

  1. De leider van Gods volk, heel Israël (1-2)

Heeft zich gewillig in Gods hand begeven

Looft God de Heer, Hij gaf ons het bevel

De koningen en vorsten zullen beven

Ik wil met vreugde voor de HEERE zingen

Met psalmen voor de God van Israël

Zijn almacht toont ons wonderlijke dingen

En gaf ons overwinning en herstel.

 

  1. Uit Seïr trok U uit naar Edoms veld (6-9)

De aarde beefde en de heem’len dropen

Uw adem maakt dat elke berg versmelt

De Sinaï met vuur en rook doorlopen

In Samgars tijd was ieder pad verlaten

In Jaël’s tijd nog slechts een kronkelpad

Debora sprak de afgodsdienst te haten

Waardoor de vijand in de poorten zat

 

  1. Zij die Gods wet hanteren met gezag (10-11)

En dienstbaar werden onder volksgenoten

Looft God de Heer, maak van Zijn Woord gewag

De overwinning is in Hem besloten

Spreek van de schutters tussen waterputten

En zeg met kracht: rechtvaardig is de HEER

In dorpen, huizen, tenten en in hutten

Zodat Gods volk daalt tot de poorten neer.

 

  1. En Jaël’s daad wekt alom veel ontzag (24-27)

Zij is geprezen boven alle vrouwen

Die Sisera, die in haar tenten lag

Met tentpin doodde, zonder te berouwen

Daar lag de vijand, door een vrouw verslagen

Zijn moeder wachtte tevergeefs en bang (28)

Begerig naar de roofbuit in zijn wagen (30)

Helaas het wachten duurde veel te lang.

 

  1. Ontwaak Debora, spreek en zing uw lied (12)

En Barak neem uw vijanden gevangen

De stammen kwamen en zij vreesden niet

Het Koninkrijk van God was hun verlangen

Zo moeten al Gods vijanden verdwijnen (31)

Vanuit de hemel voert de HEER de strijd (20)

Dan zal de zon met kracht haar licht doen schijnen (31)

Voor hen die aan Jahwèh zijn toegewijd!

 

De geschiedenis van Debora en Barak is beschreven op deze pagina.

 

Ida