English & other languages: click here!

Galaten 3 het Zaad is Christus

HET ZAAD IS CHRISTUS!

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Genesis 12:7 Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was.

Galaten 3:16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn zaad gedaan. Hij zegt niet: En aan de zaden, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Zaad; dat is Christus. 17. Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen.

De rabbijnen schakelen Jezus Christus (Messias Yeshua) systematisch uit. Veel leiders in het christendom kopen zaad bij hen en strooien het tussen het goede zaad (VERMENGING). Vele 'christenen' zijn opzoek naar wijsheid, maar Yeshua zegt: BEKEERT U!, maar we moeten ons NIET bekeren tot het rabbijns jodendom.

Van oorsprong leefde en leeft Europa bij de Griekse filosofie en met die instelling is het een kleine stap om over te gaan naar de joodse wijsheid van rabbijnen. (FILOSOFIE) Maar ook dat is niet het goede zaad.

De rabbijnen zoeken hun wijsheid niet bij de Joodse Messias Yeshua. Yeshua zei hen ook, dat ze de duivel tot vader hadden. We zouden van Yeshua moeten getuigen, maar velen onderwerpen zich aan de Joodse wijsheid van Joodse leraars, maar dat is NIET het Evangelie van het Koninkrijk. Maar je leert wel filosoferen en praten als Brugman.

Gods koninkrijk bestaat niet uit woorden, maar uit kracht (1 Cor. 4:20). ...

 

Yeshua/Jezus' belangrijkste boodschap voor elke stad en dorp was het “KONINKRIJK VAN GOD”

"Op dat moment begon Yeshua/Jezus vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: 'Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild." (Lukas 10:21)

Yeshua/Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.' Johannes 14:6

Jur