English & other languages: click here!

Lukas 9:62 - Niet achterom kijken

Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God. Lukas 9:62

Wie achterom blijft kijken is niet geschikt voor het Koninkrijk van God

Yeshua zegt dat je alleen geschikt bent voor het Koninkrijk van YHWH, als je niet steeds achterom kijkt naar wat je achterlaat, of wat je in het verleden gedaan hebt. Je moet je richten op wat voor je ligt, waar je naar uitkijkt. Alleen dan kun je rechte voren trekken. Als je telkens achterom kijkt, loop je de kans alle kanten uit te gaan. Dit is een heftig vers!

In Luk 14:25-35 verduidelijkt Yeshua, dat aan dat volgen van hem een prijskaartje hangt. Daar moet je goed over nadenken, voor je de beslissing neemt om Hem te volgen. Heb je voldoende geestelijke bagage om je tocht te volbrengen?

 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.  Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?

Lukas 14:27, 28

Hoe vaak en hoe lang kijken wij nog achterom, naar wat wij achter moeten laten? Of richten wij ons op de toekomst, op wat komen gaat? 

Kijken wij daadwerkelijk uit naar de komst van dat Koninkrijk en ons verblijf in dat Koninkrijk. Daar zullen we veel meer bezitten dan de aardse rijkdom.

1 Kor 2:9 wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat YHWH heeft bereid voor degenen, die Hem lief hebben.

Maar “lief hebben” heeft direct te maken met het onderhouden van de geboden van YHWH, Joh 14:15, 21 en 23! En er zijn nog veel meer verzen met dezelfde tekst. Het staat er dus niet één keer, maar diverse keren, zodat we er niet overheen lezen. Gehoorzamen doe je niet uit angst, maar uit liefde en dankbaarheid, in alle vrijheid, zonder iets te moeten!

Een niet onbelangrijk gegeven is verder, dat bijna alle gelijkenissen die Yeshua vertelt, gedurende zijn 70 weken van prediking, gaan over het Koninkrijk van YHWH. Daar moet toch een diepere betekenis achter zitten! De verkondiging van dat Koninkrijk neemt dus een heel prominente plaats in.

Jur