To translate this page into different languages, click here!

2 Korinthe 3: 1-18 Woord & Geest

Ook 2 Korinthe 3 gaat over het oude en nieuwe verbond. De chiastische structuur die in dit schriftgedeelte verwerkt is, legt de focus op de grote heerlijkheid die het voortschrijdende heilsplan van God met zich mee brengt.
De Tora leert ons dat we zondaars zijn en dat overtreding van de Tora de dood tengevolge heeft. Dat is de vloek van de Tora. Niet de Tora is weggedaan, maar de vloek van de Tora, omdat de mens de Tora niet kon houden. Het probleem lag niet bij de Tora, maar bij de zondige mens. De vloek heeft Yeshua gedragen en Hij heeft Zijn Heilige Geest gegeven. De bediening van de Geest leert ons dat er LEVEN is voor de zondaar.
En kijk eens hoe we nu aan de rechtvaardige eis van God kunnen voldoen? 

Romeinen 8:

2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees,

4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden IN ONS, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

 

Zo kunnen we een brief van Christus zijn! Dank U, dank U, Yeshua!

Paulus predikt nergens dat “de bediening van het woord” nu is vervangen door “de bediening van de Geest”. Hij benadrukt juist het belang van het Woord evenals de Here Jezus dat doet!
Woord en Geest gaan altijd samen. Bij een gezonde omgang met Gods Woord en bij goed Bijbelonderricht wordt de kans op misleiding meteen een stuk kleiner. Daarbij moeten we de Geest echter niet uitdoven (I Thess. 5:19-21)!