English & other languages: click here!

Jesaja 18 - Profetie over Cusj


De internationale verhoudingen werden in de tijd van Jesaja gewoonlijk beheerst door landen rond de grote rivieren, de Nijl in Afrika, de Eufraat en de Tigris in Azië. Hier gaat het over een oordeel uitgesproken over de landstreken aan de bovenloop van de Nijl. Egypte is een tijdlang door Cusjieten uit deze streken overheerst. In de tijd van Jesaja is er sprake van dat zij invloed hebben op Egypte. Cusj zoekt bondgenootschappen in Israël en omliggende landen tegen de Assyriërs. Het land Cusj wordt in de commentaren onder verschillende namen gerangschikt: Nubië, Ethiopië, het noorden van Sudan, Somalië en Morenland (SV).

Jesaja roept op om niet te vertrouwen op de hulp van Cusj. De profeet benadrukt dat de HEERE Zelf Zijn volk zal beschermen tegen de Assyriërs. Wanneer de Cusjieten  zullen zien dat God Zijn volk verlost, zullen zij een geschenk aan de HEERE brengen. Meer informatie over Cusj is te vinden op de website van Christipedia.


Jesaja 18:1-2 Wee het land van vleugelgegons, dat aan de overkant van de rivieren van Cusj is, 2. dat gezanten zendt over de zee, en in boten van biezen over het water. Ga, snelle boden, naar een volk, getrokken en geplukt, een volk, gevreesd van toen af en daarna, een volk van regel op regel en van vertrapping, bij wie rivieren zijn land beroven.

Wee het land van vleugelgegons, dat aan de overkant van de rivieren van Cusj is...... Een ‘wee’ is een aankondiging van een oordeel. Het land van vleugelgegons is een aanduiding van de muggen-  muskieten- of sprinkhanenzwermen in de Nijldelta en op de bevloeide akkers.

dat aan de overkant van de rivieren van Cusj is..... op de kaart kunnen we zien dat Cusj ten westen van de Nijl en de vele bronnen ligt en vanuit Israël gezien aan de overkant.

dat gezanten zendt over de zee, en in boten van biezen over het water....... er heeft zich in Israël weer een delegatie gemeld om een bondgenootschap te regelen tegen de bedreiging van Assyrië. De Cusjieten maakten hun reis met papyrusbootjes waarmee ze sneller door de stroomversnellingen konden navigeren.  

Ga, snelle boden, naar een volk......  deze gezanten worden door Jesaja opgeroepen naar een machtig volk te gaan. De beschrijving is een beetje vreemd, maar met het woord 'ga' wordt bedoeld dat ze naar hun eigen land terug moeten gaan. 

Jesaja 18:3-6 Alle inwoners van de wereld en bewoners van de aarde, wanneer men de banier omhoogheft op de bergen, zult u het zien; en wanneer men op de bazuin blaast, zult u het horen! 4. Ja, zo heeft de HEERE tegen mij gezegd: Ik zal rustig toezien vanuit Mijn woonplaats, als de zinderende hitte bij zonlicht, als een nevel van dauw in de hitte van de oogsttijd. 5. Ja, vóór de oogst, als de bloei voorbij is en de bloesem een rijpende druif wordt, zal Hij de ranken met snoeimessen afsnijden en de takken wegnemen en afkappen. 6. Ze zullen tezamen overgelaten worden aan de roofvogels van de bergen en aan de dieren op de aarde. De roofvogels zullen er de zomer doorbrengen, en alle dieren op de aarde de winter.

Alle inwoners van de wereld en bewoners van de aarde, wanneer men de banier omhoogheft op de bergen...... in het vorige vers ging het nog over de Cusjieten, maar nu worden alle inwoners van onze planeet aangesproken: Let op wat God tot stand zal brengen! En God bracht overwinning op de vijand tot stand! Dat kunnen we lezen in 2 Koningen 19.  

wanneer men op de bazuin blaast, zult u het horen!  (In het Hebreeuws staat er dat er op de shofar שׁוֹפָר wordt geblazen). Dit bevestigt dat de boodschap van God afkomstig is. 

Jesaja roept als het ware alle volkeren op om te zien hoe Israël en Juda beschaamd zullen worden als zij hun vertrouwen op de Cusjieten stellen. Wanneer de Assyriërs de oorlogsbanier opheffen tegen Juda, zal God zelf voor de overwinning zorgen. Daaraan zien we ook dat God niet wil dat Zijn volk verbonden met andere landen sluit. Hij zorgt Zelf voor Zijn volk. 

Ook nu moet Israël niet afhankelijk zijn van Amerika en andere bondgenoten. De zo geroemde Abraham akkoorden zorgen voor een schijnveiligheid, de gevolgen zullen op het eigen hoofd neerkomen. "Zie, dat volk woont afgezonderd, onder de heidenvolken rekent het zich niet." een profetie die Bileam van YHWH moest uitspreken. Dat zou Israël ook in onze tijd moeten beseffen. Uiteindelijk is het een vertrouwen stellen op anderen dan op Hem en in feite afgodendienst. Jesaja besefte dat heel goed. Ik zal rustig toezien vanuit Mijn woonplaats, als de zinderende hitte bij zonlicht......  dit zegt Yahweh over zichzelf als Hij ziet dat de mensen zich zo druk maken over de politieke en militaire ontwikkelingen. Hij daarentegen blijft rustig de situatie overzien, net zoals je naar het verloop van de weersomstandigheden kijkt. 

Ja, vóór de oogst, als de bloei voorbij is en de bloesem een rijpende druif wordt, zal Hij de ranken met snoeimessen afsnijden........ in de vorige zin was Yahweh de spreker, maar nu gaat Jesaja verder met het woordje Hij..... Jesaja verklaart het nader. Hij vergelijkt het met het snoeien van druiven in de maand mei.  In die tijd verdwijnt de bloesem en beginnen de druiven te groeien. Dat is de tijd om de onvruchtbare loten weg te snijden, wat bevorderlijk is voor een goede oogst. Het afval wordt gebruikt voor de dieren. Zo gaat het ook met het oordeel. Wat er tussenuit gesneden wordt dient tot voedsel voor de roofvogels van de bergen en voor de dieren op de aarde. Het volk dat het oordeel heeft ondergaan komt nu naar Sion om geschenken te brengen.

Jesaja 18:7 In die tijd zullen aan de HEERE van de legermachten geschenken worden gebracht door een volk, getrokken en geplukt, een volk, gevreesd van toen af en daarna, een volk van regel op regel en van vertrapping – rivieren beroven zijn land – naar de plaats van de Naam van de HEERE van de legermachten, de berg Sion.

In die tijd zullen aan de HEERE van de legermachten geschenken worden gebracht door een volk, getrokken en geplukt........  zo gaan de stammen op naar het Huis van God waar Hij met Zijn Naam woont: naar de plaats van de Naam van de HEERE van de legermachten: de berg Sion.  Dat YHWH daar Zijn Naam laat wonen zien we op meer plaatsen in de Bijbel, bijv. Deut.12:5,11. Nu hoeft Juda geen geschenken naar Cusj te brengen als betaling voor het bondgenootschap, de volken komen integendeel naar Sion om geschenken te brengen (Jesaja 45:14; Zefanja 3:10).  

Volgens Psalm 68:30-32 komen koningen geschenken aanbieden. Al eerder kwamen er mensen uit Cusj (het Morenland) naar Jeruzalem. Denk maar aan Ebed-Melek, wiens naam betekent ‘dienaar van de koning’. Ebed-Melek was dienaar van Zedekia, koning van Juda. Maar van groter belang: Ebed-Melek was een dienaar van de Koning van hemel en aard. Ebed-Melek heeft het leven van de profeet Jeremia gered, anders had Koning Zedekia hem laten sterven (Jeremia 38:7-13; Jeremia 39:15 t/m 18). Ebed-Melek ging heel liefdevol te werk om de zwakke Jeremia uit de put te bevrijden.

Over een andere gelovige uit Cusj die naar Jeruzalem kwam, lezen we in Handelingen 8:26 t/m 39. Het was de kamerling uit Ethiopië (= Cusj), die zich door Filippus liet dopen.  Een heiden die tot geloof kwam in de Messias van Israël. 

Het zijn gelovigen die, zoals de druivenranken gesnoeid zijn, die moeite en pijn hebben gekend, maar goede druiven hebben voortgebracht voor de Eigenaar van de wijngaard. Zij komen naar Sion, zij komen naar het Nieuw Jeruzalem. Zij gaan met de ontelbare schare binnen in de vreugde van de Heer, want hun namen staan geschreven in het boek des levens van het Lam. 

Openbaring 21:24-27 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. 25. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. 26. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. 27. Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Ida