Psalm 92 een psalm voor de sabbat

Op deze sabbat willen we stil staan bij de psalm die speciaal voor deze dag is geschreven. Uit de centrale as van de chiastische structuur komt de mooie lofprijzing naar voren:


Maar U bent de Allerhoogste,

voor eeuwig YAHWEH

 

Deze belijdenis willen we op deze sabbat uitspreken!

 

We willen onze God op deze sabbat, maar ook op alle andere dagen eren, liefhebben en gehoorzamen. Hij die in Yeshua naar ons toe is gekomen om ons te redden uit ons zondige bestaan, waardoor we aan satan gebonden waren.

Maar blind zijn voor deze heerlijke dingen maakt een mens niet onschuldig. God heeft er alles aan gedaan zich aan de mensen bekend te maken. Maar Hij verwacht dat wij Hem als Schepper zullen liefhebben en gehoorzamen. Dat wij onze wil aan de Zijne onderwerpen. Wie liever zelf de regie over zijn leven houdt zal veroordeeld worden. Daarvoor heeft God de mens niet geschapen. Hij is onverstandig en gaat zijn ondergang tegemoet. De psalm noemt zo iemand "een dwaas". Ook al lijkt het dat het hem in deze wereld voor de wind gaat, "ze bloeien om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden".

Deze mooie psalm heeft dus ook een heel ernstige boodschap voor hen die eigen wegen gaan. Ze worden Gods vijanden genoemd.

Maar degenen die zich bekeren en door God laten vormen tot het beeld van Zijn Zoon zijn gezegend en gaan een waardevolle toekomst tegemoet.
Let op de prachtige belofte aan het slot van deze psalm:

13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. 14. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. 15. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, 16. om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;

 

HIJ IS MIJN ROTS EN IN HEM IS GEEN ONRECHT!

 

Ida