English, click here!!

Psalm 14 - Niet één die God zoekt.....

Deze psalm begint met de woorden “de dwaas”.  Dit is het kenmerkende woord voor de antichrist. Hoewel deze man met uitemende wereldse wijsheid is begaafd zodat de mensen hem bewonderen en vereren, is hij in Gods ogen een dwaas, want hij hanteert de grootste leugen, die de dood tot gevolg heeft: “er is geen god”.  Diezelfde kenmerkende kwalificatie lezen we in Psalm 10:4.

 

In het rijk van de antichrist is niemand verstandig, niemand die God zoekt, niemand die verstandig is. Allen handelen ze verderfelijk en gruwelijk. Het is het tegenovergestelde van het Koninkrijk van God. Er is er niet één die goed doet….

Niet één die goed doet?

Maar dat kun je je toch niet voorstellen? Satan doet zich voor alsof hij goed doet.

Maar hij is toch de planter van de boom van goed en kwaad? Dus dan is er toch ook nog iets goed van hem te verwachten? 

Nee, die goedheid is juist zijn tactiek om de mens naar het kwade te leiden.

 

De bron van die zogenaamde goedheid deugt niet.  

 

Al zijn  bedoelingen zijn door en door slecht.

God heeft onder hen gezocht naar iemand die goed deed, maar Hij vond niemand.

Ze verslinden het volk alsof het brood is. Dat betekent dat de antichrist en zijn volgelingen de mens alleen maar gebruikt en misbruikt voor eigen doel en zich niet bekommert om die mens.

 

De toevlucht!

 

Maar…. als zij merken dat God de rechtvaardigen die tot Zijn Koninkrijk behoren, ondersteunt, dan ontstaat er angst. Ze mogen dan de plannen van de ellendige dan wel dwarsbomen, hij heeft zijn toevlucht gevonden bij de Allerhoogste, die in Yeshua naar hem toe is gekomen.

De verlossing komt uit Sion in Yeshua die Zijn volk zal bevrijden uit de klemmende greep van satans man op de troon. Dan breekt Gods Koninkrijk aan, wat een vreugde voor Jacob, dat is Israël en allen die zich in Yeshua bij hem gevoegd hebben. Het Vrederijk breekt aan waarin Gods kinderen troost en blijdschap zullen ervaren en mogen groeien naar het beeld dat God met hen voor ogen had.

 

Het zijn elkaars tegenpolen:

Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam

Wonderlijk, Raadsman,


En de dwaas, de goddeloze, de wetteloze, de man van bedrog, de moordenaar en leugenaar van de beginne.

Ida