De Illuminatie - wat was het doel?

Uit een artikel van E. Smit: ‘Bestaat er een plan? ‘ (1975)

 

DE ILLUMINATIE
Wat was het doel?

In de loop der eeuwen zijn vele malen de "periscopen" van deze samenzweringsduikboten gesignaleerd, maar eerst in het jaar 1785 kwam de stand van het Complot openlijk boven water, toen een koerier van het menselijke "hoofdkwartier" der samenzwering, ergens op een stille en open weg in Duitsland, door de bliksem dodelijk werd getroffen.

In zijn bagage trof de politie een groot aantal documenten van het Complot aan, die aan de regering van het toen zelfstandige Beieren ter hand werden gesteld.

En zo kwam aan het licht, dat een superintelligente professor aan de universiteit van Ingolstadt Beieren, Adam Weishaupt geheten, op 1 mei 1776, de zg. geheime Orde der Illuminatie had opgericht, waarbij inmiddels reeds duizenden vooraanstaande Europeanen waren ingeschakeld, en werkten voor een doel, dat slechts aan de hun geheel onbekende hoofdleiding bekend was.

Onuitputtelijke financiële fondsen stonden ter beschikking van de leiders dezer Orde, die hun ziel  — letterlijk  — " aan de duivel verkocht hadden".

WAT WAS HET DOEL?

Het bleek, dat via infiltratie in vrijmetselaarsloges, universiteiten, kerken, scholen en regeringen, een waar "leger" van mensen uit de "establishment" zich hadden laten spannen voor het karretje van Weishaupt en zijn kornuiten. Spionage, infiltratie, afpersing, bedreiging, omkoperij en beïnvloeding der openbare mening, waren de middelen, die deze samenzweerders tot hun einddoel moesten brengen.

 

Deze "nieuwe orde" (herkent u de term?), zou dan uiteindelijk komen te staan onder een satanisch werelddictatorschap, dat aan alle oorlogen voorgoed een einde zou maken. Weishaupt was zich er van bewust, zijn doel niet tijdens zijn eigen leven te kunnen bereiken, maar de scheppers van het Complot hadden gezworen ervoor te zorgen, dat hun nakomelingen de grote taak zouden voortzetten tot het uiteindelijke succes.

Hoewel alle kerkelijke instellingen en regeringen van Europa door de Beierse regering volledig van de vondst op de hoogte werden gesteld, en de Orde der Illuminatie prompt verboden werd, maakte een en ander maar weinig indruk, aan welk feit de grote invloed, die de Illuminatie in de diverse regeringen reeds hadden, niet vreemd was. Spoedig daarna kregen de Illuminatie gelegenheid hun activiteiten onder andere namen, en verborgen in andere organisaties, ondergronds voort te zetten.

Het eerste grote Illuminatiesucces vond plaats in 1789. De Franse Revolutie met de erbij behorende terreur, moordpartijen, godslasteringen en andere ontsporingen, verliep tot in details en had plaats op het tijdstip, zoals door de Illuminatie lang van tevoren was gepland … .

Alle grote oorlogen en revoluties in Europa en Amerika sindsdien, blijken uiteindelijk te zijn uitgebroed en gefinancierd onder auspiciën der Illuminatie.

De praktijk heeft aangetoond, dat elk verder Illuminatiesucces heeft bijgedragen tot de degradering van het Bijbelse geloof in Christus en tot het groeien van de idee van een zo "noodzakelijke," wereldregering.

Jur