English & other languages: click here!                                                                                                Naar hoofdstuk 1 - 2 - 4

Ruth 3 - Ruth & Boaz

Ruth 3 Basisbijbel - Naomi stelt Ruth voor om met Boaz te trouwen 

1 Op een keer zei haar schoonmoeder Naomi tegen Ruth: "Het lijkt mij goed dat ik een man voor je zoek, zodat er voor je gezorgd wordt. 2 Boaz, bij wie jij gewerkt hebt, is familie van ons. Hij gaat vanavond op de dorsvloer de gerst uit de halmen kloppen. 3 Was je, maak je mooi en doe je beste kleren aan. Ga dan naar de dorsvloer. Maar laat Boaz niet merken dat je er bent, totdat hij klaar is met eten en drinken. 4 Als hij gaat slapen, moet je goed opletten waar hij gaat liggen. Ga dan naar hem toe en kruip bij zijn voeten onder zijn deken.  Blijf daar liggen. Dan zal hij je wel zeggen wat je moet doen." 5 Ruth zei tegen haar: "Ik zal alles doen wat je zegt."

6 Ze ging naar de dorsvloer en deed wat haar schoonmoeder tegen haar gezegd had. 7 Boaz had heerlijk gegeten en gedronken. Daarna ging hij tegen een hoop graan liggen slapen. Zachtjes kwam Ruth dichterbij. Ze kroop bij zijn voeten onder zijn deken. 8 Midden in de nacht schrok de man wakker. Hij merkte dat er een vrouw bij zijn voeten lag. 9 Hij vroeg: "Wie ben je?" Ze antwoordde: "Ruth, heer. Wees mijn beschermer, want u bent familie van ons. U moet voor ons zorgen nu onze mannen niet meer leven." 10 Toen zei hij: "De Heer zal goed voor je zijn. Want hiermee laat je zien hoe trouw je bent aan Naomi. Je laat het hiermee nog meer zien dan toen je met haar meekwam hierheen. Want je bent geen jonge mannen achterna gelopen, of ze nu arm of rijk waren. 11 Wees niet bang. Ik zal doen wat je vraagt. Want iedereen hier weet dat je een flinke en keurige vrouw bent. 12 Het is waar dat ik familie van jullie ben en dat ik voor jullie moet zorgen nu jullie mannen niet meer leven. Maar er is iemand anders, die een nabijer familielid van je schoonvader is dan ik. Nog meer dan ik is hij verplicht voor jullie te zorgen.  13 Blijf vannacht hier. Morgenochtend zal ik hem vragen of hij met je wil trouwen omdat hij familie van jullie is. Als hij dat niet wil, zweer ik dat ik met je zal trouwen. Ga nu maar slapen." 14 Zo bleef ze bij zijn voeten liggen slapen tot de volgende morgen. Ze stond op voordat het licht werd. Ze wilde niet herkend worden. Want hij zei: "Niemand mag weten dat hier een vrouw is geweest." 15 Verder zei hij: "Doe je omslagdoek eens af en houd hem voor me op." Ze hield de doek op. Hij deed er zes maten graan voor haar in. Daarna vertrok hij naar de stad.

16 Toen ze bij haar schoonmoeder terugkwam, vroeg Naomi: "En? Hoe is het gegaan?" Ze vertelde wat er was gebeurd. 17 Ze zei: "Hij heeft me dit graan gegeven. Want hij zei: 'Je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder terugkomen.' " 18 Toen zei Naomi: "Wacht nu rustig af wat er gaat gebeuren. Ik weet zeker dat Boaz het vandaag nog gaat regelen."


Ruth bezoekt Boaz op de dorsvloer (Ruth 3:6). Op de dorsvloer worden kaf en koren met de wan (een soort werpschop) omhooggeworpen. De avondwind blaast het kaf weg.

 

Ruth 3 zie Bijbel

Zelfs de grootste twijfelaar kan niet zonder vertrouwen. Vertrouwen speelt ook in het hoofdstuk van vandaag een grote rol: vertrouwen op de HERE en op Boaz. In het vorige hoofdstuk had God Zich ten opzichte van Ruth en Naomi al laten kennen als Degene die geeft wat ze nodig hebben. Een liefde die Hij ook voor ons heeft..

Filippenzen 4:19 Maar mijn God zal in al uw behoefte voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus.

Wat is Naomi veranderd! Ze is helemaal niet bitter meer. Ze zit vol met plannetjes voor de toekomst. Ze is bezorgd voor het verdere leven van haar rechteloze, jonge schoondochter, die immers weduwe is. Ze vertrouwt erop dat de HERE haar voorstel aan Ruth zal leiden (Ruth 3:1-4). Zonder vertrouwen op God is ons leven geen echt leven. De HERE wil dat we ons altijd, overal en in alle omstandigheden volledig aan Hem overgeven. Ruth gaat in op het voorstel van Naomi, door in de nacht op de dorsvloer aan de voeten van Boaz te gaan liggen. Ze vertrouwt zich toe aan de God van Israël en aan de goede bedoelingen van Boaz, namelijk dat hij haar tot bruid zal nemen (Ruth 3:5-9).  Hier komt de profetische duiding naar voren die ziet op de verhouding tussen Yeshua en Zijn bruid: de gemeente. Dat komt naar voren uit de overgave van Ruth met de woorden tot haar bruidegom:
"Ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de (Ver)losser."

Maar dat betekent niet dat alles dan op rolletjes loopt. De HERE geeft hier niet onmiddellijk het verlossende antwoord. Boaz laat geen tijd voorbij gaan. Naomi heeft tegen Ruth gezegd dat hij dit gaat regelen. Hij zal het morgen regelen; en ja hoor, dat doet hij. Maar...er blijkt naast Boaz nòg iemand te zijn die naar geldend recht éérder als losser en toekomstige echtgenoot in aanmerking komt (Ruth 3: 12,13).

Het gaat hier om een combinatie van de losserwet (Lev. 25:25) en het leviraatshuwelijk (Deut. 25:5-10)

Leviticus 25:25 Als iemand arm is geworden en een deel van zijn grond heeft moeten verkopen, dan kan iemand van zijn naaste familie het land voor hem terugkopen.

Deuteronomium 25:5-10

5 Als twee broers dicht bij elkaar wonen en de één sterft zonder dat hij kinderen heeft gekregen, dan mag zijn vrouw niet met een man buiten de familie trouwen. De broer van haar man moet met haar trouwen.

6 Het eerste kind dat uit dat huwelijk wordt geboren, zal tellen als kind van haar eerste man. Zo zal de naam van die man niet uit Israël verdwijnen.

7 Maar als die man niet met de vrouw van zijn broer wil trouwen, moet de vrouw naar de poort van de stad gaan waar de leiders bij elkaar komen. Daar moet ze zeggen: ‘De broer van mijn man weigert om met mij te trouwen. Hij weigert zijn plicht te doen. Hij wil mijn man geen kind geven. Daardoor zal mijn mans naam uit Israël verdwijnen!’

8 Dan moeten de leiders van de stad hem roepen en met hem praten. Maar als hij blijft weigeren om met haar te trouwen,

9 dan moet de vrouw, waar de leiders bij zijn, zijn schoen van zijn voet trekken, hem in het gezicht spugen en zeggen: ‘Dit doen we met een man die de naam van zijn broer niet wil bewaren in Israël.’

10 En voortaan zal zijn familie ‘familie Zonderschoen’ worden genoemd.

Ruth moet nog afwachten en geduld hebben, zoals ook wij vaak geduld moeten oefenen.

Boaz prijst Ruth dat zij haar oog niet op een jonge man heeft laten vallen, maar op hem, die al een man van middelbare leeftijd is (Ruth 3:10). Bij een huwelijkskeuze moeten we niet letten op uiterlijke kenmerken, maar juist op de leiding van de HERE. In dit verband is de geschiedenis van Abraham, die zijn knecht Eliëzer stuurt om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Izaäk, een mooi voorbeeld. Dit is te lezen in Genesis 24:42-48. Deze Jaïr studie gaat daarover. Ook die geschiedenis bevat profetische inzichten over het huwelijk tussen God en Zijn gemeente.

Dat Gods leiding het leven mooi maakt, ervaart ook Naomi: ze krijgt als arme weduwe een grote voorraad voedsel (Ruth 3:15-17). Een knipoog van haar hemelse Vader. Die ook onze Vader is.

‘Laat God besturen, waken, ‘t is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat g’u verwond’ren moet.’

Jur