kleur

Ik wil nu deze tekst op een gekleurde achtergrond plaatsen.

Oefening baart kunst

Ik pak "embed code"  klik op "aanpassen" "eigen HTML" aanklikken waardoor oude code verdwijnt en dan gebruik ik de link zoals ik die doorgekregen heb, opslaan en nu kijken hoe de website er uit ziet.

 

 

Jeremia 14:10 Zo zegt de HEERE over dit volk: Zij hebben het rondzwerven zo liefgehad, zij hebben hun voeten niet gespaard. Daarom schept de HEERE in hen geen behagen. Nu zal Hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonden straffen.

Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Johannes 8:44 NBG51

Then I will send my two witnesses. They will wear sackcloth during those 1260 days saying what I command them – 42 months = 3½ years = 1260 days. Battle!!

Then I will send my two witnesses. They will wear sackcloth during those 1260 days saying what I command them – 42 months = 3½ years = 1260 days. Battle!!

After 1260 days Yeshua comes and battle, but no reconciliation yet. Between Yom Kippur (Atonement) and Hanukkah are exactly 75 days,

God's temple will be rededicated and from that day the Messiah will reign in Jerusalem for 1000 years.

De zegen van broederlijke gemeenschap

-------

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen

van 't zelfde huis als broeders samenwonen.

Een liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam

daalt op hen neer vol zoete tederheid,

als olie die den priester wijdt.