English & other language"click here"!

Jacob's Sukkah

Jacob bracht meer dan twintig jaar door in Aram, een plaats in Mesopotamië. Jakobs verblijf in Aram symboliseert de verbanning van het Joodse volk uit het land Israël. Zijn terugkeer naar Kanaän symboliseert de terugkeer uit ballingschap van het Joodse volk.

Toen Jacob en zijn familie terugkeerden naar het heilige land, daalden ze af naar de Jabbok-kloof en kwamen ze aan op een locatie ten oosten van de Jordaan, Sukkoth genaamd. Bijbelse geografen identificeren de locatie voorlopigmet een hoge heuvel genaamd Tell Deir Alla op de vlakte ten noorden van de Jabbok beek: Jakob reisde naar Sukkoth en bouwde voor zichzelf een huis en maakte hutten voor zijn vee; daarom heet de plaats Sukkoth. (Genesis 33:17)

De Torah geeft een kort verhaal om de naam Sukkoth uit te leggen: "Jakob bouwde voor zichzelf een huis en maakte hutten (sukkot, סכת ) voor zijn vee; daarom wordt de plaats Succoth (d.w.z. 'hutten') genoemd." Het Hebreeuwse woord sukkah ( סכה ) betekent tijdelijk onderdak, stal of hut. De naam voor het Bijbelse Sukkot feest (Loofhuttenfeest) spreekt in de meervoudsvorm.

Hoewel Jakob zijn hutten niet bouwde om daar het feest met die naam te houden, beval de HERE zijn

nakomelingen om hem te imiteren door jaarlijks hutten te bouwen als een herinnering aan hun reis naar het Beloofde Land, gedurende welke zij in hutten en hokjes woonden:

Je zult zeven dagen in hutten leven; alle in Israël geboren kinderen (want die hebben de tocht niet

meegemaakt, N.v.d.R) zullen in hutten leven, opdat uw generaties mogen weten dat ik de zonen van

Israël in hutten heb laten leven toen Ik hen uit het land Egypte bracht. (Leviticus 23:42-43)

Net zoals God Jakob uit ballingschap leidde en hem veilig naar het land Kanaän bracht, zo leidde Hij Israël ook uit Egypte, door de woestijn, en veilig naar het Beloofde Land. De bouw van hutten bij het Sukkotfeest doet aan de reis terugdenken.

Het Sukkotfeest is ook een voorafschaduwing van het toekomstige koninkrijk van de hemel, wanneer Israël in de schaduw van de Almachtige zal wonen. Dan zal de HEER het Messiaanse Jeruzalem vestigen en een baldakijn over de stad spreiden: "Er zal een sukkah zijn om schaduw te geven tegen de hitte van de dag, en als toevlucht en bescherming tegen de storm en de regen" (Jesaja 4:1).

In de Messiaanse tijd zullen alle naties naar Jeruzalem opgaan om de Torah te horen en om op het feest van Sukkot de HEER te aanbidden. Dan zal de gevallen sukkah van David worden hersteld, en het koninkrijk van Ezau zal het erfdeel van de kinderen van Jakob worden:

"In die dag zal ik de gevallen sukkah van David oprichten en z’n openingen dichten; Ik zal ook z’n ruïnes oprichten en die herbouwen zoals in de dagen van weleer; opdat zij het overblijfsel van Edom en alle natiën die naar Mijn naam genoemd zijn, mogen bezitten," verklaart de HEER die dit doet. (Amos 9:11-12)

Op dezelfde manier bouwde Jakob sukkot en een huis, daarmee de uiteindelijke verlossing voorafschaduwend, wanneer de ballingen van Israël zullen terugkeren naar het Beloofde Land en de Messiaanse tijd zal beginnen. In die dag zullen de natiën zeggen: "Kom, laten we op gaan ... naar het huis van de God van Jakob" (Jesaja 2:3), zoals er staat: "Jakob reisde naar Sukkot en bouwde voor zichzelf een huis en maakte Sukkot."

 

Uit: Messiaans Levend Water - FFOZ

 

Jur