English & other languages: click here!

Gebeurtenissen uit de intertestamentaire periode

424-331

Maleachi, laatste oudtestamentische profeet.Palestina is een kleine provincie onder een Perzische gouveneur.

 

359-332

De Joden genoten relatieve vrede en voorspoed onder de Perzische overheersers.

 

338-323

De Joden staan in tweestrijd tussen trouw aan hun Perzische overheersers en de dreiging van Alexanders veroveringen. Alexander viel Syrië binnen en veroververde Palestina, Tyrus en Gaza.De Joden onderwierpen zich en werden goed behandeld. Alexander verovert Egypte; de stad Alexandrië gesticht.

 

323-277

Verspreiding van de Griekse taal, cultuur en filosofie in het kielzog van Alexanders veroveringen.

Palestina onder de Ptolemeeën (323-198

Ptolemeus I bevoorrechtte de Joden en bevorderde hun veting in Alexandrië, dat tot grote economische en culturele bloei kwam.

Ptolemeus II bevoorrechtte de Joden. Gaf de aanzet tot vertaling van het OT (Tenach) in het Grieks (Septuagenta)

Palestina onder de Seleuciden (198-165)198

Antiochus III, de Grote, lijft Palestina in bij het rijk van de Seleuciden, Septuagint voltooid ( ca. 150,)

 

167-165

Gedwongen hellenisering (Grieks) van de Joden. Antiochus IV plunderde Jeruzalem, ontheiligde de tempel en bracht offers aan de afgosd Zeus op het brandofferaltaar.

Opstand van de Makkabeeën onder leiding van de oude priester Mattatias en zijn vijf zonen.

 

166-134

Palestina onder de Hsmoneeën (166-163)

Judas (166-160) versloeg de Syrische legers, reinigde de tempel en wijdde haar weer in (166-165)

Jonathan (160-143) boekte grote successen op weg naar Joodse onafhankelijkheid.

Simon (143-135) luidde de periode van Joodse onafhankelijkheid in (143-63). Verdreef het Syrische garnizoen uit Jeruzalem, veroverde Gezer en Joppe.

 

134-104

Johannes Hyrcanus (135-104), zoon van Simon, begint zijn veroveringstochten in Transjordanië, Samaria en verwoest de rivaliserende tempel in Gerezim. Opkomst van twee grote facties in het Jodendom ……. Farizeeën en Sadduceeën - en van de Essenen.

 

104 -63

Aristobulus I (104-103)

Alexander Janneus (103-76), medogenloos veroveraar die het lot van de Hasmonese dynastie bezegelde door de Farizeeën van zich te vervreemden.

Alexandra (76-67) vrouw van Alexander Janneus.Gouden eeuw van het Farizeïsme.

Aristobulus II (67-63) Onttroond en naar Rome gebracht om Pompeius’ triomf luister bij te zetten.

 

63-41

Pompeius bracht Palestina onder Romeinse heerschappij en organiseerde in Transjordanië het verbond van de Decapolis als tegenwicht van Judea’s macht. Judea weer teruggebracht tot haar voormalige status.

 

40-4

Palestina onder de Romeinen (63 v. Chr – 135 n. Chr.)

Antipater, de Idumeeër heerst onder Romeins toezicht over Palestina (55-43). Herodes en Fasael, Antopaters zonen, zijn tetrachen (41)

Antigonus, zoon van Aristobulus, met hulp van de Paten hogeprister en koning (40-37)

Herodes de Grote met instemming van de Romeinse senaat koning van Judea (27-4).Geboorte van Johannes de Doper en Jezus Christus, de Joodse Messias. (ca 6 of 5)

(uit Klein Bijbels Handboek)

Jur