English & other languages: click here!

Yeshua geboren op het Bijbels Nieuwjaar......? 

In de beginne was het Woord...

Hieronder een powerpoint gebaseerd op aanwijzingen uit de Bijbel, die aantoont dat het heel aannemelijk is dat Yeshua op 1 Abib/Aviv (Nisan) is geboren... 

EZ = Elisabeth zwangerschap   -    MZ  =  Maria zwangerschap