English & other languages: click here!

Yeshua geboren op het Bijbels Nieuwjaar 

In de beginne was het Woord...

Hieronder een powerpoint gebaseerd op aanwijzingen uit de Bijbel, die aantoont dat het heel aannemelijk is dat Yeshua op 1 Abib/Aviv (Nisan) is geboren... 

EZ = Elisabeth zwangerschap   -    MZ  =  Maria zwangerschap

Een update van bovenstaande uitleg van Wouter Jan van de berg ie te zien op deze Youtube video.

Ida