Liturgie voor Chanoeka herdenking

Let op: in het leesgedeelte staat o.a. een gedeelte van 1 Makkabeeën 3 vermeld, dat moet hoofdstuk 4:35-61 zijn.