liturgie voor "erev shabbat" (sabbatavond)

Zie voor de sabbatspsalm deze pagina.