English & other languages: click here!

GRIEKS PINKSTEREN OF JOODS SHAVU’OT?

citaat van Joods Messiaans gelovige:


"Hielden de gelovigen in de eerste Ke’ilah (gemeente) op om Jood te zijn? Zijn ze een nieuwe Christelijke kerk begonnen? Absoluut niet! Dat was ook niet nodig! Als Joodse gelovigen die hun Mashiach gevonden hadden, konden ze gewoon doorgaan met hun Joodse geloofsbeleving. Daar was niets verkeerds aan.
Maar wat gebeurde er dan met Pinksteren? Lieve mensen, Pinksteren is een typisch Griekschristelijke term die is afgeleid van het Griekse woord pentèkostè ( = vijftig). Als Jood heb ik niets te maken met Pinksteren. Als Jood heb ik echter alles te maken met Shavu’ot ( = Hebreeuwse weken). Shavu’ot is namelijk het eerste feest wat na 50 dagen volgt op het feest van Matzah ( = ongezuurde broden), het Pesach ( = Pascha)
Op de dag van Shavu’ot, 50 dagen na de dood van Yeshua (Jezus), was Yerushalayim bomvol met Joodse gelovigen uit de hele wereld die gehoorzaam aan de Torah naar Yerushalayim waren gekomen om het Shavu’ot te vieren in de tempel en te offeren en hun tienden te brengen (Sh’mot - Exodus 23:15-17)
Wat er op die dag in Yerushalayim gebeurde was een oude Joodse aangelegenheid. Men vierde daar toen net als elk jaar het Shavu’ot. Het was niet zo zoals het wel eens ten onrechte wordt beweerd de geboorte van de Christelijke kerk. Niets van dat al!
Nogmaals Pinksteren is de Griekschristelijke vervalsing van het Joodse Shavu’ot. Het mist elke Bijbelse basis en is pas ontstaan rond 600 CE."


Hier eindigt dit artikel mee.

MAAR HIER STOPT HET NIET. WAT ZEGT YESHUA VOOR ZIJN HEMELVAART?


Handelingen 1:4 Toen Hij op een keer bij hen was, zei Hij tegen hen dat ze niet uit Jeruzalem mochten weggaan. Hij zei dat ze in Jeruzalem moesten blijven wachten op wat de Vader beloofd had. "Ik heb jullie al verteld wat die belofte is," zei Jezus.


Handelingen 1:8 Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld."


Handelingen 1:9 Hierna zagen ze hoe Hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk en ze zagen Hem niet meer.


Johannes 14:26 Omdat jullie bij Mij horen, zal de Vader jullie straks de Helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat Ik tegen jullie heb gezegd.


Johannes 15:26 Jezus zei: "Ik zal jullie de Helper sturen die bij mijn Vader vandaan komt. Hij is de Geest van de waarheid. En wanneer Hij komt, zal Hij jullie vertellen wat Hij van Mij hoort en ziet.


Johannes 16:7-15 Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen. En als Hij gekomen is, zal Hij de mensen overtuigen.

Jur