English, click here!

Omertelling - Wekenfeest

De Omertelling

Over de omertelling bestaan verschillende opvattingen. Over het algemeen passen de gelovigen, die deze Bijbelse opdracht serieus nemen, zich aan aan de kalender die door de orthodoxe Joden wordt gehanteerd en waarbij het feest ieder jaar op dezelfde datum valt: 6 Sivan. In de Bijbelse tijd was er tussen de farizeeën en sadduceeën ook al meningsverschil over de juiste manier van tellen.

Laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt:

Leviticus 23:15

וּסְפַרְתֶּם לָכֶם, מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת, מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם, אֶת-עֹמֶר הַתְּנוּפָה:

שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת, תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה.

 

Oesfartem lechem, mimagarat haShabat, miom haviakem, et-omer hatnoefah, sheva shabatot, tamimat tahiinah

Ik heb de woorden shabat even rood gemaakt. Bij de eerste keer dat het woord shabat gebruikt wordt in deze tekst – en daar gaat het om – staat geen enkele toevoeging. Shabatot is het meervoud van shabat. Daar gaat het over zeven (sheva) sabbatten. Het woord tamimat betekent: eerlijk, eenvoudig, compleet en de afgebeelde interlinear vertaling gebruikt het woord “onberispelijk". Dat wil zeggen: een gewone sabbat.

Gods Woord geeft aan dat het gaat om zeven volle, afgeronde weken en zeven Shabatot!

Leviticus 23:16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.

De dag HaBiqoeriem (de dag van het beweegoffer/graanoffer)  ​is de eerste dag van de omertelling en die verwijst naar de opstanding van Yeshua. Het viel dat jaar precies op die dag. Yeshua is de Eersteling van de oogst. Het beweegoffer is op de dag "daags na de sabbat" (Lev.23:11) die dag valt in het Feest van Ongezuurde Broden, dit is dus altijd een zondag.

Dat is ook de dag dat Maria Magdalena de opgestane Heiland niet mocht aanraken:

Johannes 20: 7 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.

Hieruit blijkt dat de opgestane Hogepriester het èchte beweegoffer was dat Hij ging aanbieden aan de Vader in de hemel.  Later mochten de discipelen Hem wel aanraken. (Joh. 20:27)

 

Zie ook studie 68 van Werner Stauder .

Zie ook het artikel over "Het Beweegoffer"

 

Aanvulling:
De datum van het beweegoffer wordt in Leviticus 23:11 vastgesteld op de dag na de sabbat, dus de eerste dag van de week. Het is een satanische misleiding om dit twee dagen naar voren te verplaatsen zoals dat gebeurt onder de orthodoxe Joden die Yeshua afwijzen. De vervulling van dit beeld mag dan niet op de opstanding van Yeshua betrekking hebben, terwijl Hij juist de eerste schoof, de Eersteling is, die op de eerste dag van de week opgeheven is naar de Vader.  Omdat dit beweegoffer volgens Leviticus 23:15 samenvalt met het begin van de omertelling werkt deze afwijking ook daarin door. 

 

Ida