English & other languages: click here! 

  Naar hoofdstuk: inleiding 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5/6 - 6 - 7

Micha 2 - Oordeel en Heil

Micha 2: 1-11 De leiders van Samaria en Jeruzalem geoordeeld

De kern van dit hoofdstuk is:

Gods oordeel komt over alle zonde. Zijn heil komt voor een rest van Zijn volk.

Het optreden als vijand van YAHWEH is het resultaat van het luisteren naar de valse profeten. Valse profeten zijn mensen die de rechtvaardige weg hebben verlaten en zijn afgedwaald en zijn gekomen tot "de weg van Bileam" en die weg volgen (2Pt 2:15 ). De "weg van Bileam" is de weg van mensen die zich in religieuze zaken door geld laten leiden. Het maakt ze niet uit of ze de waarheid spreken. Het zijn kletsmajoors die leugen als waarheid presenteren als het maar geld oplevert.


Micha 2:1-2  Wee hun die onrecht uitdenken, kwaad uitwerken op hun slaapplaats, en het bij het licht van de morgenstond uitvoeren, omdat zij daartoe bij machte zijn. Zij begeren akkers en roven die, en huizen, en nemen die af. Zo onderdrukken zij de man en zijn huis, de mens en zijn erfelijk bezit. (HSV)

Micha 2:1-2  Het zal slecht aflopen met de mensen die aldoor slechte dingen bedenken. Die ‘s nachts in bed misdadige plannen smeden en in de vroege ochtend gaan doen wat ze ‘s nachts hebben bedacht. Ze kunnen doen wat ze willen. Als ze een akker willen hebben, dan roven ze die. Als ze huizen willen hebben, dan nemen ze die. Zo bedriegen ze de mensen en nemen hun huizen en grond in bezit. (Basisbijbel)

Micha spreekt de grootgrondbezitters in Gods volk aan. Ten koste van alles en iedereen proberen ze hun bezit te vergroten. Dit is In strijd met Ex. 20:17.  In onze tijd zijn het de zogenaamde "elites", de superrijken der aarde, onder de noemer van het World Economic Forum (WEF) die precies in dit plaatje passen. Onteigening van landbouwgrond, weidegrond enz. Dit is een geestelijke strijd die zich steeds verder uitbreidt en in de fysieke wereld voelbaar wordt.

‘s Nachts maken ze hun plannen, zodra de dag begint, voeren ze die uit (Micha 2:1,2).

Deze slechte mensen gebruiken de nacht om kwaad te beramen. David kwam tot dezelfde conslusie:

Psalm 36:4-5 De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog; hij laat na verstandig te handelen en goed te doen. Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht; hij gaat op een weg staan die niet goed is, het kwaad verwerpt hij niet.

David bedacht andere zaken op bed:

Psalm 63:7-8 Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken –  voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.

We zien vandaag de dag onze maatschappij steeds verder vervallen in zonde. Alles glijdt steeds meer af naar de afgrond. Zou je daar niet depressief van worden? 

Maar God keert Zich tegen hen (Micha 2:3). Ze zullen hun rijkdom kwijtraken. Met het meetsnoer bakende men het grondbezit af, vgl. Ps. 16:6. Maar deze rijkaards krijgen geen grond meer toegewezen.

Micha 2:3  Daarom, zegt de Heer, zal Ik hen straffen. Ze zullen op geen enkele manier aan hun straf kunnen ontkomen. Ze zullen gebukt lopen van ellende, want het zal een zware tijd zijn.

Al die rijkaards zullen in ballingschap terechtkomen:  

Micha 2:4-5  In die tijd zal er over hen een treurlied gezongen worden: ’Het is afgelopen met ons. We zijn vernietigd. De Heer geeft het land van zijn volk aan vreemden. Hij neemt het ons af! Hij deelt onze akkers uit aan vreemden.’ Niemand zal nog door loting een nieuw stuk land krijgen in de vergadering van de Heer.

Te midden van deze neerwaartse spiraal profeteren valse profeten over grote zegeningen die zouden gaan komen. Micha’s boodschap staat hier volkomen haaks op. ‘Jullie doen enorm veel kwaad’, zegt hij. ‘Jullie plegen geweld jegens niets vermoedende voorbijgangers en beroven weduwen van huizen en kinderen. Naar de ballingschap met jullie!’ (Micha 2::6-10).

Micha 2:6-10  Houd toch op met profeteren! Profeteer maar niet. Jullie zullen alleen maar voor schut komen te staan.
Maar wat zeggen die valse profeten met hun mooie verhalen?

Micha 2:7-10 Jullie die het volk van Israël heten, luister! Zou de Geest van de Heer boos zijn? Kijk wat Hij doet, dan weet je het! De Heer is toch altijd goed voor mensen die leven zoals Hij het wil? 8  Maar sinds enige tijd gedraagt mijn volk zich als een vijand tegen Mij. Want jullie beroven onschuldige voorbijgangers, als mannen die terugkomen van de strijd! 9  Jullie jagen vrouwen hun huis uit, het huis waar ze zo gelukkig waren. Jullie nemen hun kinderen mijn zegen af. 10  Sta nu op en vertrek hier. Jullie zullen hier niet rustig blijven wonen. Want het land is bedorven door wat jullie hebben gedaan. Het is totaal bedorven door de verschrikkelijke dingen die jullie doen.

Deze hypocriete mannen, die zich uitgeven te spreken namens God, zeggen ze dat Micha een heel verkeerd beeld van God geeft. Geloven de mensen nu echt dat de Geest van de HEER door Micha spreekt, een man die hen alleen maar beperkingen oplegt? God is toch zeker geen God met tekortkomingen? Zo kennen ze Hem niet. Hij is altijd zo goed voor ze. Ze kennen Hem alleen als die 'lieve God' die nooit hard zal optreden tegen Zijn volk en hun alles geeft wat ze nodig hebben. Denkt Micha echt dat God zo handelt, dat dit “Zijn daden” zijn, dat Hij er alleen op uit is om te straffen? Is Hij zo lichtgeraakt, zoals Micha beweert? Zij weten het wel beter. Micha is een doemprediker. 

De valse profeten willen van geen zonde en oordeel weten. Zij verkondigen alleen maar heil, hoezeer het leven ook met Gods wil in strijd is. En dat geldt voor de valse profeten van èlke tijd. Hun boodschap, een godsdienst van drinken en pret maken, viel toen en valt nu in de smaak:

Micha 2:11  Als er iemand komt die leugens voor jullie profeteert, over wijn en sterke drank, dán mag hij jullie profeet zijn!

 

EEN BELOFTE VAN HERSTEL

In Micha 2:12-13 kondigt God opnieuw heil aan. Zijn oordeel heeft niet het laatste woord. Een rest van Gods volk zal uit het oordeel verlost worden en weer delen in zijn heil. Dit heil hebben we al terug zien komen in Jeruzalem na de ballingschap in Babel. En ook verderop in de tijd is God met een rest verder gegaan en dat zal Hij blijven doen.

 

Dat God hier opnieuw heil verkondigt, mogen we niet misbruiken als een kussen om op in te slapen. Zo in de trant van: "het geeft niet als ik het met Gods geboden niet zo nauw neem-het komt toch allemaal wel goed." Nee, het komt niet goed wanneer we luisteren naar valse profeten (Micha 3:6,11). Gods oordeel komt over alle zonde! Ook over de zonde in deze tijd.

Het komt alleen maar goed als we luisteren naar de ware profetie van Gods Woord, onder de leiding van de Heilige Geest. Vgl. 1 Joh. 4:1-6.

Micha 2:12-13 Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen.
De Doorbreker trekt vóór hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de spits. (HSV)

Micha 2:12-13  De Heer zegt: "Het is zeker dat Ik jou, volk van Israël, weer bij elkaar zal brengen. Alle mensen die zijn overgebleven, zal Ik verzamelen als schapen in een stal, als een kudde vee in een weiland. Het land zal vol mensen zijn.  De Heer baant voor hen de weg en gaat voorop. Ze zullen doorbreken en door de poort trekken. Hun Koning zal hen aanvoeren, de Heer zal voorop gaan." (Basisbijbel)

In de Herziene Statenvertaling lezen we een nieuwe titel voor Yeshua: "de Doorbreker" (met een hoofdletter!). Het Hebreeuwse Woord is  פֶרֶץ "perets", dat ook gebruikt wordt om een bres in de muur te slaan. Dit is een bemoedigend woord voor een moeilijke tijd. Na het oordeel zal het overblijfsel van het volk van God terug gaan, naar de situatie dat de relatie met God een heerlijke normale plaats heeft in de samenleving van Gods Koninkrijk. De oprechte van hart hoeft niet te wanhopen. Want er gaat een "Doorbreker" voor ons uit. Er is een enorm grote weerstand tegen Gods Koninkrijk. Je zou het kunnen vergelijken met het ijs op Antarctica. We hebben een Doorbreker nodig, zodat Gods volk kan volgen. Zonder de Doorbreker komen we geen centimeter vooruit. Hij snijdt er doorheen. Dus wordt niet depressief, wanhoop niet! Het volgen van Yeshua is niet altijd gemakkelijk, maar in Hem zijn alle dingen mogelijk. 

Jur